หมายเลข ID หัวข้อ : 00235035 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/10/2021

วิธีการจูนวิทยุในเครื่องเสียงสเตอริโอติดรถยนต์ของฉัน

    ทำตามขั้นตอนนี้เพื่อทำการปรับสถานีวิทยุใน เครื่องเสียงสเตอริโอติดรถยนต์ของท่าน

    1. กดที่ปุ่ม SOURCEHOMEหรือ MODE บนเครื่องหลักของเครื่องเสียงสเตอริโอติดรถยนต์ และจากนั้นเลือกที่ radio หรือ Tuner
    2. เลือกที่ band (AM หรือ FM)
    3. ถ้าต้องการจูนโดยอัตโนมัติ ให้แตะที่ปุ่ม SEEK- หรือ SEEK+ บน ยูนิตหลัก หรือหน้าจอแสดงผล

    หมายเหตุ: ชื่อของปุ่ม หรือรายการเมนูอาจจะแตกต่างกันได้ตามรุ่นของเครื่อง สำหรับรายละเอียดต่างๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือของผลิตภัณฑ์นั้นๆ