หมายเลข ID หัวข้อ : 00199983 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/07/2018

ฉันไม่สามารถใส่หรือคืนแผ่นออกมาจากตัวเครื่องได้

    กรุณาลองทำการกดค้างที่ปุ่ม Eject ของตัวเครื่องดิสก์ เพื่อให้คืนสภาพการทำงานให้เป็นปกติ.