หมายเลข ID หัวข้อ : 00199334 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/06/2019

การใช้งานร่วมกันได้กับการควบคุมจากพวงมาลัยรถ สำหรับรถยนต์ญี่ปุ่น.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ท่านจะต้องใช้ RC-SR1 (สาย) เพื่อทำเป็นอินพุทระยะไกลจากพวงมาลัยของรถ.

หมายเหตุ:  จัดซื้อ RC-SR1 (CONNECTION CABLE(SW)) หมายเลขชิ้นส่วน: 1-848-796-11 ตามหมายเลขชิ้นส่วนสำหรับบริการ

รูปภาพประกอบ

[2] Input 2 (สีแดงหรือสีน้ำตาล)
[1] Input 1 (สีเขียว)
[G] GND (สีดำ)

 
 ผู้ผลิต

 แบบของตัวเชื่อมต่อ
* ตัวเชื่อมต่อทั้งหมดที่แสดงไว้นี้มาจากด้านสาย(ไม่ใช่ของด้านขั้วต่อ). 

 ชื่อเรียกขาต่าง ๆ

 TOYOTA

 20P

                

รูปภาพประกอบ

                                              

Input 1: 1
Input 2: 2
GND    : G

 TOYOTA

 26P

 

รูปภาพประกอบ

Input 1: 1
Input 2: 2
GND    : G

 TOYOTA

 28P

 

รูปภาพประกอบ

Input 1: 1
Input 2: 2
GND    : G

 HONDA

 20P-A

 

รูปภาพประกอบ

Input 1: 1
Input 2: (NC)
GND    : G

 HONDA

 20P-B  

รูปภาพประกอบ

 Input 1: 1
Input 2: (NC)
GND    : G

 HONDA

 24P  

รูปภาพประกอบ

 Input 1: 1
Input 2: (NC)
GND    : G

 NISSAN

 16P-A  

รูปภาพประกอบ

 Input 1: 1
Input 2: 2
GND    : G

 NISSAN

 16P-B  

รูปภาพประกอบ

 Input 1: 1
Input 2: 2
GND    : G

 NISSAN

 20P  

รูปภาพประกอบ

 Input 1: 1
Input 2: 2
GND    : G

 MITSUBISHI

 20P  

รูปภาพประกอบ

 Input 1: 1
Input 2: (NC)
GND    : G

 MAZDA

 24P  

รูปภาพประกอบ

 Input 1: 1
Input 2: (NC)
GND    : G

 SUBARU

 8P  

รูปภาพประกอบ

 Input 1: 1
Input 2: (NC)
GND    : G

 SUBARU

 20P  

รูปภาพประกอบ

 Input 1: 1
Input 2: (NC)
GND    : G

 MARUTI SUZUKI

SUZUKI

 20P  

รูปภาพประกอบ

 Input 1: 1
Input 2: (NC)
GND    : G

รายการแสดงการใช้งานร่วมกันได้นี้ออกเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2013.
ขั้วเชื่อมต่อที่ใช้ด้วยกันได้จะมีการเพิ่มเข้ามาอีกในอนาคต.