หมายเลข ID หัวข้อ : 00106726 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/05/2019

เครื่องเสียงรถยนต์จะเรียกใช้งานรายชื่อ M3U ที่ดาวน์โหลดไปที่เครื่องเล่นของฉันได้?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ไฟล์ MPEG Audio Layer 3 Uniform Resource Locator (M3U) คือ รายชื่อของเท็กซ์ไฟล์ ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ของไฟล์ MP3.

เนื่องจาก รายชื่อไม่มีไฟล์เสียงจริง, โดยรุ่นของเครื่องเสียงรถยนต์ไม่สามารถเรียกใช้รายชื่อ และ/หรือ เล่นไฟล์ MPEG M3U ได้.