หมายเลข ID หัวข้อ : 00246724 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/09/2020

ฟีเจอร์ Touch Control ของ WebLink Cast สำหรับ เครื่องเสียงติดรถยนต์ไม่มีใน อุปกรณ์ iOS ของฉัน

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    สภาวะต่อไปนี้เป็นสิ่งจำเป็นในการใช้ ฟีเจอร์ Touch Control :

    • iOS: เวอร์ชัน 13.4 หรือที่ใหม่กว่า
    • แอป WebLink Host : เวอร์ชัน 2.5.1 หรือที่ใหม่กว่า (มีอยู่ใน Apple App Store)
    • เฟิร์มแวร์ของ สเตอริโอติดรถยนต์: เวอร์ชัน 1.11 หรือที่ใหม่กว่า (มีอยู่ใน เว็บไซต์สนับสนุนของ Sony)