หมายเลข ID หัวข้อ : 00106983 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/11/2019

ฉันไม่สามารถเล่นไฟล์ MP4 ในเครื่องเสียงสเตอริโอติดรถยนต์ได้

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฏิบัติการที่ระบุเท่านั้น ตรวจเช็คดูที่ ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

    ถ้าหากท่านไม่สามารถเล่นไฟล์ MP4 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์ต่างๆนั้นเป็นไฟล์เพลง MP4 และไม่ใช้ไฟล์วิดีโอ MP4 เครื่องเสียงสเตอริโอติดรถยนต์รุ่นนี้ไม่สามารถเล่นไฟล์ภาพยนตร์ได้