หมายเลข ID หัวข้อ : 00156597 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/10/2017

ข้อผิดพลาด: OPEN APP

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เมื่อข้อผิดพลาดนี้ปรากฎบนเครื่องเสียงติดรถยนต์ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:

  1. เปิดแอพพลิเคชั่น SongPal ในอุปกรณ์มือถือ.
  2. ถ้าหาก OPEN APP ยังคงแสดงอยู่, ให้ทำการอัพเดตระบบเครื่องเสียงติดรถยนต์นั้นให้เป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นล่าสุด.

    หมายเหตุ: รายละเอียดเกี่ยวกับการอัพเดตซอฟต์แวร์ระบบสามารถจะดูได้จากหน้าเว็บสนับสนุนโซนี่.