หมายเลข ID หัวข้อ : 00232157 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/09/2019พิมพ์

จะสามารถใช้ Music Center กับเครื่องเล่น USB DAC ได้หรือไม่?

    แอป Music Center ไม่สามารถใช้กับเครื่องเล่น USB DAC กรุณาใช้เครื่องเล่น Hi-Res Audio ที่รองรับเอาท์พุต ๊USB