หมายเลข ID หัวข้อ : 00225279 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/02/2023พิมพ์

วิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth เข้ากับระบบเครื่องเสียงติดรถยนต์ของท่าน

  การจับคู่ Bluetooth และเชื่อมต่ออุปกรณ์ของท่าน

  ในตัวอย่างนี้ เราจะอธิบายขั้นตอนการจับคู่ระหว่างชุด/ระบบเครื่องเสียงติดรถยนต์ และโทรศัพท์สมาร์ทโฟน กำลังจับคู่ Bluetooth ต้องทำในกรณีที่ท่านต้องการจะเชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่เข้ากับระบบเครื่องเสียงติดรถยนต์ของท่านในครั้งแรกเท่านั้น ชุดเครื่องเสียงติดรถยนต์ และสมาร์ทโฟนจะรองรับกันได้ และเชื่อมต่ออัตโนมัติในครั้งถัดไป

  โปรดทราบว่าท่านสามารถตรวจดูขั้นตอน การจับคู่ได้เสมอในคู่มือผลิตภัณฑ์ ที่มีให้ในหน้าผลิตภัณฑ์ของเว็บไซต์การสนับสนุนนี้

  1. เปิด Bluetooth ในเครื่องเสียงติดรถยนต์ของท่านขึ้นมาโดยการกดที่ หน้าหลัก (Home) และไปที่เมนู [การตั้งค่า (Settings)]
  2. ในเมนู [การตั้งค่า (Settings)] กรุณาหา [การเชื่อมต่อ Bluetooth (Bluetooth Connection)]
  3. เลือกที่ [กำลังจับคู่ (Pairing)]
   • ขั้นตอนนี้จะทำให้อุปกรณ์ของท่านเข้าไปสู่โหมดการจับคู่ ทำให้อุปกรณ์ Bluetooth อื่นๆสามารถหาพบได้ ซึ่งก็หมายความว่าท่านจะสามารถตรวจพบได้ด้วยโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่าน ดูในรายการของ“Available devices” ในเมน Bluetooth ของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่าน
   • ต้องมั่นใจว่าท่านได้เปิด Bluetooth ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่านไว้ด้วย โทรศัพท์สมาร์ทโฟนโดยทั่วไปจะเข้าสู่โหมดการจับคู่โดยอัตโนมัติ เมื่อมีการเปิด Bluetooth ขึ้นมา แต่เรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นในระบบเครื่องเสียงติดรถยนต์ ท่านจำเป็นต้ัองทำให้ตัวเครื่องสามารถตรวจพบได้
  4. ระบบเครื่องเสียงติดรถยนต์ จะต้องมีแสดงในส่วนของ “อุปกรณ์ที่มีให้ (Available devices)” ในเมนู Bluetooth ของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่าน คลิกเพื่อทำการเลือก และจับคู่

   หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องของท่าน ท่านอาจจะต้องดูในส่วนของ “อุปกรณ์ที่มีให้ (Available devices)” ของระบบเครื่องเสียงติดรถยนต์ของท่านเพื่อหาชื่อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่าน
   คลิกเพื่อทำการเลือก และจับคู่
  5. ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องของท่าน ท่านอาจจะได้รับการขอให้ใส่รหัสผ่าน (0000) หรือตรวจสอบรหัสผ่านที่แสดงว่าตรงกันทั้งสองเครื่องหรือไม่

   เป็นวิธีการควบคุมเพื่อให้มั่นใจว่าท่านได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ถูกต้องแล้ว
  6. เมื่อการจับคู่เสร็จสิ้น ระบบเครื่องเสียงติดรถยนต์และอุปกรณ์เครื่องเล่น Bluetooth (เช่น โทรศัพท์สมาร์ทโฟน) จะจำข้อมูล Bluetooth ของอีกเครื่องหนึ่งไว้ ทำให้การเชื่อมต่อกันในอนาคตทำได้ง่ายขึ้น

   ถ้าหาก Bluetooth มีการเปิดไว้ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่าน เมื่อท่านติดเครื่องยนต์ ระบบเครื่องเสียงติดรถยนต์นั้นจะค้นหาอุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่อกันตัวล่าสุด และเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน
  7. เมื่อการเชื่อมต่อทำได้เสร็จสิ้น ท่านจะเห็นข้อความการยืนยัน
   โปรดสังเกตุว่าสัญลักษณ์ของ Bluetooth ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่านมีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยเมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์

   เชื่อมต่อกับ Bluetooth อื่นที่แตกต่างออกไป - ไม่เชื่อมต่อ

  คำแนะนำเพิ่มเติมในการจับคู่ Bluetooth

  1. ท่านสามารถใช้งานการเชื่อมต่อ Bluetooth ได้ทีละหนึ่งคู่เท่านั้น ถ้าหากท่านเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์อื่น จะเป็นการเข้ามาแทนที่การเชื่อมต่อ Bluetooth ตัวก่อนหน้านั้น
  2. ถ้าหากอุปกรณ์ Bluetooth เชื่อมต่ออยู่กับระบบเครื่องเสียงติดรถยนต์อยู่ จะต้องตัดการเชื่อมต่อก่อน จึงจะสามารถตรวจพบอุปกรณ์ใหม่ได้
  3. ท่านสามารถมีข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์ Bluetooth ได้หลายตัวในรายการ Bluetooth ของท่าน
   เมื่อท่านเก็บไว้มากกว่าแปดอุปกรณ์ ข้อมูลที่เป็นตัวเก่าที่สุดจะถูกลบออกไป
  4. หน้าต่างแสดงเวลาสำหรับการจับคู่ปกติจะมีการแสดงไว้สองสามนาที ถ้าหากท่านทำหน้าต่างนี้หายไป กรุณาทำเปิดโหมดการจับคู่ขึ้นมาใหม่
  5. ถ้าหากท่านไม่สามารถหาระบบเครื่องเสียงติดรถยนต์ของท่าน ในรายการอุปกรณ์ Bluetooth ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่าน (แม้จะอยู่ในโหมดการจับคู่ก็ตาม) ให้ทำการปิดและเปิด Bluetooth ในโทรศัพท์ของท่านโดยเร็ว จะเป็นการ Refresh รายการนั้นใหม่ โทรศัพท์สมาร์ทโฟนบางเครื่องจะมีฟังก์ชัน Refresh ให้ด้วย อย่างไรก็ตาม ถ้าหากทำแล้วแต่ไม่ดีขึ้น กรุณาลองทำการปิดและเปิด Bluetooth ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่านใหม่ทั้งหมด
  6. ถ้าหากอุปกรณ์การเล่นของท่านรองรับ A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) ท่านสามารถจะรับฟังเพลงจากเครื่องเสียงติดรถยนต์ของท่านได้ ท่านจะต้องเลือก “Bluetooth” ในรายการ แหล่งที่มาของเพลง (ตัวเลือกอื่นอาจจะเป็น วิทยุ AM/FM) หรือ CD โทรศัพท์สมาร์ทโฟนสมัยใหม่ส่วนใหญ่จะมี A2DP ซึ่งได้กลายเป็นฟีเจอร์หลักตั้งแต่ปี 2552
  7. ถ้าหากท่านพบกับปัญหาในการจับคู่ Bluetooth เกิดซ้ำๆกัน กรุณาลองทำการลบข้อมูลการจับคู่ในปัจจุบันในชุดเครื่องเสียงติดรถยนต์หรือโทรศัพท์สมาร์ทโฟน และแนะนำให้ทำตามขั้นตอนการจับคู่ใหม่