หมายเลข ID หัวข้อ : 00178350 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/04/2021พิมพ์

ฉันจะลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ Sony ได้อย่างไร?

  กรุณาคลิกที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อทำการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของท่านในพื้นที่ของท่าน

  หมายเหตุ:

  1. การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ออนไลน์ จะไม่มีในทุกประเทศในเอเชีย 
  2. ท่านจะต้องสร้างบัญชีขึ้นมาก่อน ท่านจึงจะสามารถลงทะเบียนให้เครื่องของท่านได้
   ชื่อรุ่นและหมายเลขซีเรียล จำเป็นต้องใช้ในการลงทะเบียน เรียนรู้เพิ่มเติมในวิธีการระบุข้อมูลนี้
  3. สำหรับประเทศอื่นๆ ทั้งหมด กรุณาตรวจเช็คกับ ทีมสนับสนุนของ Sony ในพื้นที่ของท่าน