หมายเลข ID หัวข้อ : 00236347 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/06/2023พิมพ์

ฉันจะรีเซ็ตสเตอริโอติดรถยนต์ของฉันได้อย่างไร?

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ถ้าหากท่านพบกับอาการต่อไปนี้ กรุณาทำการรีเซ็ตสเตอริโอติดรถยนต์ของท่าน

  • ก่อนที่ท่านจะใช้งานสเตอริโอติดรถยนต์ของท่านเป็นครั้งแรก
  • หลังจากที่ท่านเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์
  • หลังจากที่ท่านเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อหรือการต่อสายไฟ
  • ถ้าหากสเตอริโอติดรถยนต์ของท่านทำงานผิดปกติ

  ก่อนที่ท่านจะเริ่ม:

  • ข้อมูลสูญหาย: การทำตามขั้นตอนการรีเซ็ต (Reset) จะไปลบการตั้งค่านาฬิกา และเนื้อหาบางอันที่เก็บไว้ออกไป
  • ในบางรุ่นจะไม่มีปุ่มรีเซ็ต (Reset) ให้ ตรวจเช็คกับคู่มือของท่านว่าท่านต้องใช้ปุ่มใดในการรีเซ็ต

  อุปกรณ์ของฉันไม่มีปุ่มรีเซ็ต (Reset)

  1. ขึ้นอยู่กับสเตอริโอติดรถยนต์ของท่าน กดที่
   • DSPL และ (กลับ (Back) /โหมด (Mode) หรือ
   • DSLP และปุ่ม โทร (Call) หรือ
   • ปุ่ม แหล่ง/ปิด (Source/Off) ไว้ให้นานกว่าสองวินาที
  2. เปิดสเตอริโอติดรถยนต์ของท่านขึ้นมา

  หมายเหตุ: ชื่อของปุ่ม หรือรายการเมนูอาจจะแตกต่างกันได้ตามรุ่นของเครื่อง สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ กรุณาอ้างอิงกับ คู่มือของผลิตภัณฑ์ นั้น ๆ

  อุปกรณ์ของฉันมีปุ่มรีเซ็ต (Reset)

  1. การถอดแผงด้านหน้า (Faceplate / Front panel) ออกจากสเตอริโอติดรถยนต์ของท่าน
  2. กดที่ปุ่ม รีเซ็ต (Reset) ที่แผงด้านหน้าโดยใช้วัตถุที่ปลายแหลม เช่น ปากกาลูกลื่น
   รีเซ็ตสเตอริโอติดรถยนต์
   ตัวอย่าง: ปุ่มรีเซ็ตสำหรับ CDX-GT370S/GT370

  หมายเหตุ:

  • ขั้นตอนเหล่านี้ใช้สำหรับเครื่องรับสเตอริโอติดรถยนต์ที่ติดบนแผงหน้าปัทม์ ที่สามารถถอดหน้ากากออกได้ และอาจจะแตกต่างออกไปเล็กน้อยได้ตามหมายเลขรุ่นของเครื่องนั้น ๆ
  • สำหรับสเตอริโอติดรถยนต์ที่มีฟีเจอร์ Bluetooth ไร้สาย จำเป็นต้องทำการตั้งค่าเริ่มต้น Bluetooth ใหม่ เพื่อทำการรีเซ็ตให้เสร็จสิ้น