• VCD/CD/CD-R/CD-RW

    ได้

   • MP3

    ได้

   • FM: อัตราสัญญาณรบกวน (Stereo) (dB)

    67

   • FM: การตอบสนองความถี่ (Hz)

    30-15k

   • FM: ความไวในการรับสัญญาณ (75Ω) (dBf)

    9

   • FM: ช่วงในการจูน (MHZ)

    87.5 - 107.9, 87.5 - 108

   • FM: ความผิดเพี้ยนฮาโมนิค (1kHz, Stereo) (%)

    0.5

   • FM: ความผิดเพี้ยนฮาโมนิค (1kHz, Mono) (%)

    0.3

   • FM: แยกช่องสัญญาณ (dB)

    35

   • FM: อัตราสัญญาณรบกวน (Mono) (dB)

    69

   • FM: ความถี่กลาง (MHz)

    10.7MHz / 450kHz

   • FM: แยกคลื่น (400kHz) (dB)

    75

   • MW: ช่วงในการจูน (kHZ)

    531 - 1602, 530 - 1710

   • ความผิดเพี้ยนฮาโมนิค (%)

    0.01

   • D/A Converter (bit)

    24

   • อัตราสัญญาณรบกวน (dB)

    90

   • การแยก (dB)

    85

   • Digital Filter (fs)

    16

   • การตอบสนองความถี่ (Hz, dB)

    10-20k, +/-1dB

   • ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก) (ม.ม.)

    178 x 50 x 179

   • ความต้านทาน Pre Out (โอห์ม)

    220

   • ขนาดพื้นที่ติดตั้ง (กว้าง x สูง x ลึก) (ม.ม.)

    183 x 53 x 161

   • น้ำหนัก (ก.ก.)

    ประมาณ 1.2

   • กำลังขับสูงสุด (4Ω, 1kHz) (W)

    52

   • ระดับกำลังขับ Pre Out (V)

    2