หมายเลข ID หัวข้อ : 00153662 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/06/2019

สามารถใช้ USB hub เมื่อทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับเครื่องเสียงสเตอริโอติดรถยนต์ได้หรือไม่?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

สำคัญ: ความสามารถในการใช้ USB ไม่ได้มีอยู่ในเครื่องเสียงสเตอริโอติดรถยนต์ครบทุกรุ่น. ถ้าต้องการดูว่า เครื่อง Sony ของท่านมีฟังก์ชั่น USB ที่พูดถึงในวิธีการแก้ปัญหานี้ ให้ตรวจสอบในสเปคของเครื่อง.

ไม่มีการรองรับการใช้งาน USB hub. ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB audio นั้นเข้ากับเครื่องรับสเตอริโอติดรถยนต์นั้นโดยตรง หรือใช้สาย ที่จัดมาให้พร้อมกับอุปกรณ์ออดิโอของท่าน.