หมายเลข ID หัวข้อ : 00248883 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/08/2020

ฉันจะหา ชื่อรุ่นและ หมายเลขซีเรียลของ เครื่องจัดการภาพดิจิทัล (Digital Imaging) ของฉันได้อย่างไร?

    ตัวอย่างของชื่อรุ่นที่ถูกต้องคือ : ILCE-9 | NEX-5 | DSC-W270 | DCR-SX15E
    กล้อง
    1: ชื่อรุ่น
    2: หมายเลขซีเรียล