หมายเลข ID หัวข้อ : 00180401 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/08/2017

ข้อมูลในการใช้งานร่วมกันได้ของกล้องดิจิตอล α (Alpha) สำหรับ Windows 8

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เกี่ยวกับเรื่องของสภาวะแวดล้อมของการใช้งาน:

  • Windows 8 จะต้องได้รับการติดตั้งมาให้จากดรงงานในเครื่องพีซีของท่าน
  • การทำงานไม่สามารถจะรับรองได้ ถ้ามีการอัพเกรดจากระบบปฏิบัติการอื่นไปเป็น Windows 8
  • การทำงานไม่ได้รับการรับประกันสำหรับเครื่องพีซีรุ่นต่าง ๆ ทั้งหมด
  • ผลิตภัณฑ์เหล่านี้รองรับ Windows 8 และ Windows Pro
  • การทำงานได้รับการตรวจสอบกับโหมดเดสทอปเท่านั้น

สัญลักษณ์:

  1. O : ใช้งานร่วมกันได้
  2.  - : ใช้งานร่วมกันไม่ได้
กล้อง α E-mount 
ชื่อรุ่น ใช้งานร่วมกันได้
NEX-3 O
NEX-5 O
NEX-5N O
NEX-5R O
NEX-6 O
NEX-7 O
NEX-C3 O
NEX-F3 O
กลับสู่ด้านบน


กล้อง α A-mount 
ชื่อรุ่น ใช้งานร่วมกันได้
DSLR-A100 O
DSLR-A200 O
DSLR-A230 O
DSLR-A290 O
DSLR-A300 O
DSLR-A330 O
DSLR-A350 O
DSLR-A380 O
DSLR-A390 O
DSLR-A450 O
DSLR-A500 O
DSLR-A550 O
DSLR-A560 O
DSLR-A700 O
DSLR-A850 O
DSLR-A900 O
SLT-A33 O
SLT-A35 O
SLT-A37 O
SLT-A55V O
SLT-A65V O
SLT-A77V O
SLT-A99V O

หมายเหตุ:
โดยทั่วไป ระบบและชื่อของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในเว็บไซต์นี้ จะเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้พัฒนาหรือผู้ผลิตที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตาม เครื่องหมาย ™ หรือ ® ไม่ได้มีการนำมาใช้ในทุกกรณีในเว็บไซต์นี้