หมายเลข ID หัวข้อ : 00180410 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/08/2017

ข้อมูลใช้งานร่วมกันได้ของ Digital Photo Frames สำหรับ Windows 8

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เกี่ยวกับเรื่องของสภาวะแวดล้อมของการใช้งาน:

  • Windows 8 จะต้องได้รับการติดตั้งมาให้จากโรงงานในเครื่องพีซีของท่าน
  • การทำงานไม่สามารถจะรับรองได้ ถ้ามีการอัพเกรดจากระบบปฏิบัติการอื่นไปเป็น Windows 8
  • การทำงานไม่ได้รับการรับประกันสำหรับเครื่องพีซีรุ่นต่าง ๆ ทั้งหมด
  • ผลิตภัณฑ์เหล่านี้รองรับ Windows 8 และ Windows Pro
  • การทำงานได้รับการตรวจสอบกับโหมดเดสทอปเท่านั้น

สัญลักษณ์:

  1. O : ใช้งานร่วมกันได้
  2.  - : ใช้งานร่วมกันไม่ได้
รุ่น ใช้งานร่วมกันได้ (USB Connection)
DPF-A72 O
DPF-A72N O
DPF-A73 O
DPF-A710 O
DPF-D72 O
DPF-D72N O
DPF-D75 O
DPF-D85 O
DPF-D92 O
DPF-D95 O
DPF-D720 O
DPF-D810 O
DPF-D820 O
DPF-D830 O
DPF-D1020 O
DPF-E72 O
DPF-E72N O
DPF-E73 O
DPF-E710 O
DPF-HD700 O
DPF-HD800 O
DPF-HD1000 O
DPF-V800 O
DPF-V1000 O
DPF-VR100 O
DPF-W700 O
DPF-WA700 O
DPF-X95 O
DPF-X800 O
DPF-X1000 O
DPF-XR100 O
กลับสู่ด้านบน

หมายเหตุ:
โดยทั่วไป ระบบและชื่อของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในเว็บไซต์นี้ จะเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้พัฒนาหรือผู้ผลิตที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตาม เครื่องหมาย ™ หรือ ® ไม่ได้มีการนำมาใช้ในทุกกรณีในเว็บไซต์นี้