หมายเลข ID หัวข้อ : 00180374 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/08/2017

ข้อมูลในการใช้งานร่วมกันได้ของกล้องและกล้องวิดีโอ สำหรับ Windows 8

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เกี่ยวกับเรื่องของสภาวะแวดล้อมของการใช้งาน:

  • Windows 8 จะต้องได้รับการติดตั้งมาให้จากโรงงานในเครื่องพีซีของท่าน
  • การทำงานไม่สามารถจะรับรองได้ ถ้ามีการอัพเกรดจากระบบปฏิบัติการอื่นไปเป็น Windows 8
  • การทำงานไม่ได้รับการรับประกันสำหรับเครื่องพีซีรุ่นต่าง ๆ ทั้งหมด
  • ผลิตภัณฑ์เหล่านี้รองรับ Windows 8 และ Windows 8 Pro

สัญลักษณ์:

  1. O : ใช้งานร่วมกันได้
  2.  - : ใช้งานร่วมกันไม่ได้
หมวด ซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชั่น Version ใช้งานร่วมกันได้ หมายเหตุ
Handycam
Cyber-shot
α (Alpha)
Bloggie
Webbie
Digital Recording Binoculars
Digital Photo Printers
GPS Unit
Professional Camcorders
PlayMemories Home 1.3.02 หรือใหม่กว่า O  

1.0 หรือใหม่กว่า แต่ก่อนหน้า 1.3.02

- *1
Handycam
Cyber-shot
PlayMemories Home Lite Version O  
Handycam
Cyber-shot
α (Alpha)
Bloggie
Webbie
Digital Recording Binoculars
Digital Photo Printers
GPS Unit
Professional Camcorders
PMB (Picture Motion Browser) 5.8.02 O *2
ก่อนหน้า 5.8.02 - *3
Handycam
Cyber-shot
Bloggie
PMB Portable 3.0 หรือใหม่กว่า O  
ก่อนหน้า 3.0 - *4
Handycam
Cyber-shot
α (Alpha)
Image Data Converter 4.2 หรือใหม่กว่า O  
ก่อนหน้า 4.2 - *8
α (Alpha) Remote Camera Control 3.0 หรือใหม่กว่า O  
ก่อนหน้า 3.0 - *9
α (Alpha) Image Data Converter SR 3.2 หรือใหม่กว่า - *8
α (Alpha) Image Data Lightbox SR 2.2 หรือใหม่กว่า - *8
GPS Unit GPS Image Tracker 2.1.01 หรือใหม่กว่า - *5
Bloggie Bloggie Software 1.3 O  
ก่อนหน้า 1.3 - *6
Cyber-shot Cyber-shot Viewer 1.0 - *3
Handycam ImageMixer for HDD Camcorder (PIXELA) - - *7
Handycam
Cyber-shot
Picture Package (PIXELA) 1.8.1 หรือใหม่กว่า - *7
Handycam Professional
Camcorders
Content Managemnt Utility 2.1 O  
Handycam
Cyber-shot
Music Transfer   -  

*1: การอัพเดตไปเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดของ PlayMemories Home จะทำให้สามารถใช้งานร่วมกันได้
ให้ดาวน์โหลดเวอร์ชั่นล่าสุดของ PlayMemories Home

*2: ซอฟต์แวร์นี้จะรองรับ Windows 8/Windows 8 Pro แต่เราแนะนำให้ทำการอัพเดตไปเป็น PlayMemories Home.
ให้ดาวน์โหลดเวอร์ชั่นล่าสุดของ PlayMemories Home

*3: การอัพเดตไปเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดของ Picture Motion Browser (PMB) หรือ PlayMemories Home จะทำให้สามารถใช้งานร่วมกันได้
ให้ดาวน์โหลดเวอร์ชั่นล่าสุดของ Picture Motion Browser
ให้ดาวน์โหลดเวอร์ชั่นล่าสุดของ PlayMemories Home

*4: การอัพเดตไปเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดของ PMB Portable จะทำให้สามารถใช้งานร่วมกันได้
ให้ดาวน์โหลดเวอร์ชั่นล่าสุดของ PMB Portable

*5: ฟังค์ชั่นต่าง ๆ ของแอพพลิเคชั่นนี้จะมีอยู่ในเวอร์ชั่นล่าสุดของ Picture Motion Browser (PMB) หรือ เวอร์ชั่นล่าสุดของ PlayMemories Home.
ให้ดาวน์โหลดเวอร์ชั่นล่าสุดของ Picture Motion Browser
ให้ดาวน์โหลดเวอร์ชั่นล่าสุดของ PlayMemories Home

*6: การอัพเดตไปเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดของซอฟต์แวร์ Bloggie จะทำให้สามารถใช้งานร่วมกันได้
ให้ดาวน์โหลดเวอร์ชั่นล่าสุดของ Bloggie Software

*7: ทำการติดตั้ง Picture Motion Browser (PMB) Ver.5.6.02 และทำการอัพเดตให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด หรือทำการติดตั้งเวอร์ชั่นล่าสุดของ PlayMemories Home.
ให้ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น 5.6.02 ของ Picture Motion Browser
ให้ดาวน์โหลดเวอร์ชั่นล่าสุดของ Picture Motion Browser
ให้ดาวน์โหลดเวอร์ชั่นล่าสุดของ PlayMemories Home

*8: การอัพเดตไปเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดของ Image Data Converter จะสามารถใช้งานร่วมกันได้
ให้ดาวน์โหลดเวอร์ชั่นล่าสุดของ Image Data Converter.

*9: การอัพเดตไปเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดของ Remote Camera Control จะสามารถใช้งานร่วมกันได้
ให้ดาวน์โหลดเวอร์ชั่นล่าสุดของ Remote Camera Control.