หมายเลข ID หัวข้อ : 00130476 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/04/2018

ข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้กับ Windows 10 สำหรับการ์ดหน่่วยความจำ

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เราได้ทำการตรวจเช็คการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่แสดงไว้ในหน้านี้ที่ออกในเดือน กรกฎาคม 2015 หรือก่อนหน้า ภายใต้สภาวะต่อไปนี้. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ออกในเดือนสิงหาคม 2015 หรือหลังจากนั้น, ให้อ้างอิงกับคู่ืมือหรือตรวจเช็คกับเว็บไซต์ของโซนี่ ฯลฯ.

สภาวะแวดล้อมที่ใช้ในการตรวจสอบการทำงาน:
  • การทำงานได้รับการตรวจเช็คในโหมดเดสทอปของ Windows 10 Home และ Windows 10 Pro ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ผ่านการอัปเกรดจาก Windows 8.1 ที่ติดตั้งมาจากโรงงาน.
  • การทำงานไม่มีการรับประกันสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด.

สัญลักษณ์:
✓ : เข้ากันได้
- : เข้ากันไม่ได้
? : กำลังทำการทดสอบ

รุ่น Windows 10 Home Windows 10 Pro หมายเหตุ
32 บิต 64 บิต 32 บิต 64 บิต
XQD G ซีรีย์
MRW-E80
QDA-EX1
SN-BA *1
SN-BB *1

*1 ไม่มีข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้สำหรับการ์ดหน่วยความจำนี้. ให้อ้างอิงกับข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้ของตัวอ่านการ์ดแทน.