หมายเลข ID หัวข้อ : 00127042 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/06/2016

ข้อมูลการใช้งานด้วยกันได้ของ Windows 10 สำหรับซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น (เครื่องเสียงพกพา).

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ได้ทำการตรวจสอบการทำงานของสินค้าต่าง ๆ ที่แสดงไว้ในหน้านี้ที่ได้ออกมาในเดือนกรกฎาคม 2558 หรือ ก่อนหน้านั้น ภายใต้สภาวะต่าง ๆ ต่อไปนี้:

สภาวะแวดล้อมการใช้งาน:
  • การทำงานได้มีการตรวจสอบในโหมด desktop ของ Windows 10 Home และ Windows 10 Pro.
  • การทำงานไม่มีการรับประกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด.

สัญลักษณ์:
✓ : ใช้งานร่วมกันได้
- : ใช้งานร่วมกันไม่ได้
? : กำลังทดสอบ

ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น Version กลุ่มของรุ่นเครื่องที่สอดคล้องกัน Windows 10 Home Windows 10 Pro
32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
Hi-Res Audio Player (Windows) v1.2.1 Hi-Res Audio

Media Go 3.0 Walkman
PSP
XPERIA Smartphone
XPERIA Tablet
Hi-Res Audio

Sony_Audio_USB_Driver 1.01

Active speaker
System stereo

Sony USB Device Driver
Sony Headphone Amplifier
V2.23.0 Headphone Amp
Sony USB Device Driver
Sony Headphone Amplifier
(PHA-1A)
V8.1.14 Headphone Amp
Sound Organizer V1.6 IC Recorder

Dragon Naturally Speaking RE V11 IC Recorder

Dragon Naturally Speaking RE V12 IC Recorder

Sound Forge Audio Studio LE V9.0 PCM Recorder

Sound Forge Audio Studio LE V10.0 PCM Recorder