หมายเลข ID หัวข้อ : 00130438 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/10/2018

ข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้ของ Windows 10 สำหรับแอพ PlayMemories Camera

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ได้ทำการทดสอบการทำงานของการดาวน์โหลดแอพ PlayMemories Camera กับ Windows 10 Home และ Windows 10 Pro ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำการอัพเกรดจากระบบปฏิบัติการ Windows 8.1 ที่ติดตั้งมาจากโรงงาน.

สภาวะแวดล้อมการใช้งาน:

  • การดาวน์โหลดแอพ PlayMemories Camera เป็นการทดสอบในโหมด desktop ของ Windows 10 Home และ Windows 10 Pro ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำการอัพเกรดจาก ระบบปฎิบัติการ Windows 8.1 ที่ติดตั้งมาจากโรงงาน.
  • การทำงานไม่มีการรับประกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด.

สัญลักษณ์:
✓ : ใช้งานร่วมกันได้
- : ใช้งานร่วมกันไม่ได้
? : กำลังทดสอบ

  Browser Windows 10 Home Windows 10 Pro
32 bit 64 bit 32 bit 64 bit

แอพ PlayMemories Camera
(ดาวน์โหลดโดยใช้เครื่องพีซี)

Internet Explorer 11
Chrome