หมายเลข ID หัวข้อ : 00126721 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/09/2016

ข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้ของ Windows 10 สำหรับกล้องบันทึกภาพวิดีโอ.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ได้ทำการตรวจสอบการทำงานของสินค้าต่าง ๆ ที่แสดงไว้ในหน้านี้ที่ได้ออกมาในเดือนกรกฎาคม 2558 หรือ ก่อนหน้านั้น ภายใต้สภาวะต่าง ๆ ต่อไปนี้. สำหรับสินค้าที่ออกเมื่อเดือนสิงหาคม 2558 หรือ ใหม่กว่า, โปรดดูที่คู่มือหรือตรวจสอบจากเว็บไซต์ของโซนี่.

สภาวะแวดล้อมการใช้งาน:
  • การทำงานได้มีการตรวจสอบในโหมด desktop ของ Windows 10 Home และ Windows 10 Pro ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการอัพเกรดมาและมีการติดตั้งไว้ด้วย Windows 8.1 จากโรงงาน.
  • การทำงานไม่มีการรับประกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด.

สัญลักษณ์:
✓ : ใช้งานร่วมกันได้
- : ใช้งานร่วมกันไม่ได้
? : กำลังทดสอบ


กล้อง 4K Handycam
รุ่น Windows 10 Home Windows 10 Pro หมายเหตุ
32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
FDR-AX1
FDR-AX1E
FDR-AX30 *1
FDR-AX33 *1
FDR-AX100 *1
FDR-AX100E *1
FDR-AXP33 *1
FDR-AXP35 *1
HDR-CX900 *1
HDR-CX900E *1

*1 ถ้าหากท่านเชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB เมื่อตั้งค่า USB ไว้เป็น Auto, การเชื่อมต่ออาจเป็นโหมด Mass Storage. ถ้าต้องการเชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ในโหมด MTP/PTP, ให้เปลี่ยนการปรับตั้งค่า USB ของกล้องไปเป็น MTP หรือ PTP ก่อนเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์.


กล้อง High Definition Handycam
รุ่น Windows 10 Home Windows 10 Pro หมายเหตุ
32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
GV-HD700
GV-HD700E
HDR-AX2000
HDR-AX2000E
HDR-CX6EK
HDR-CX7
HDR-CX7E
HDR-CX7EK
HDR-CX7K
HDR-CX11E
HDR-CX12
HDR-CX12E
HDR-CX100
HDR-CX100E
HDR-CX105E
HDR-CX106E
HDR-CX110
HDR-CX110E
HDR-CX115E
HDR-CX116E
HDR-CX130 *1
HDR-CX130E *1
HDR-CX150
HDR-CX150E
HDR-CX155E
HDR-CX160 *1
HDR-CX160E *1
HDR-CX180E *1
HDR-CX190 *1
HDR-CX190E *1
HDR-CX200 *1
HDR-CX200E *1
HDR-CX210 *1
HDR-CX210E *1
HDR-CX220 *1
HDR-CX220E *1
HDR-CX230 *1
HDR-CX230E *1
HDR-CX240 *1
HDR-CX240E *1
HDR-CX250 *1
HDR-CX250E *1
HDR-CX260E *1
HDR-CX260V *1
HDR-CX260VE *1
HDR-CX270E *1
HDR-CX280 *1
HDR-CX280E *1
HDR-CX290 *1
HDR-CX290E *1
HDR-CX300
HDR-CX300E
HDR-CX305E
HDR-CX320 *1
HDR-CX320E *1
HDR-CX330 *1
HDR-CX330E *1
HDR-CX350
HDR-CX350E
HDR-CX350V
HDR-CX350VE
HDR-CX360 *1
HDR-CX360E *1
HDR-CX360V *1
HDR-CX360VE *1
HDR-CX370
HDR-CX370E
HDR-CX380 *1
HDR-CX380E *1
HDR-CX390E *1
HDR-CX400E *1
HDR-CX405 *1
HDR-CX410VE *1
HDR-CX430V *1
HDR-CX430VE *1
HDR-CX440 *1
HDR-CX500
HDR-CX500E
HDR-CX500V
HDR-CX500VE
HDR-CX505VE
HDR-CX510E *1
HDR-CX520
HDR-CX520E
HDR-CX520V
HDR-CX520VE
HDR-CX530E *1
HDR-CX550
HDR-CX550E
HDR-CX550V
HDR-CX550VE
HDR-CX560 *1
HDR-CX560E *1
HDR-CX560V *1
HDR-CX560VE *1
HDR-CX570E *1
HDR-CX580E *1
HDR-CX580V *1
HDR-CX580VE *1
HDR-CX610E *1
HDR-CX620 *1
HDR-CX690E *1
HDR-CX700 *1
HDR-CX700E *1
HDR-CX700V *1
HDR-CX700VE *1
HDR-CX730E *1
HDR-CX740E *1
HDR-CX740VE *1
HDR-CX760E *1
HDR-CX760V *1
HDR-CX760VE *1
HDR-FX1000
HDR-FX1000E
HDR-GW55VE *1
HDR-GW66E *1
HDR-GW66V *1
HDR-GW66VE *1
HDR-GW77 *1
HDR-GW77E *1
HDR-GW77V *1
HDR-GW77VE *1
HDR-GWP88 *1
HDR-GWP88E *1
HDR-GWP88V *1
HDR-GWP88VE *1
HDR-HC5
HDR-HC5E
HDR-HC7
HDR-HC7E
HDR-HC9
HDR-HC9E
HDR-PJ10 *1
HDR-PJ10E *1
HDR-PJ30 *1
HDR-PJ30E *1
HDR-PJ30V *1
HDR-PJ30VE *1
HDR-PJ50 *1
HDR-PJ50E *1
HDR-PJ50V *1
HDR-PJ50VE *1
HDR-PJ200 *1
HDR-PJ200E *1
HDR-PJ210 *1
HDR-PJ220 *1
HDR-PJ220E *1
HDR-PJ230 *1
HDR-PJ230E *1
HDR-PJ240 *1
HDR-PJ240E *1
HDR-PJ260 *1
HDR-PJ260E *1
HDR-PJ260V *1
HDR-PJ260VE *1
HDR-PJ270 *1
HDR-PJ270E *1
HDR-PJ275 *1
HDR-PJ320E *1
HDR-PJ330E *1
HDR-PJ340 *1
HDR-PJ340E *1
HDR-PJ350 *1
HDR-PJ350E *1
HDR-PJ380 *1
HDR-PJ380E *1
HDR-PJ390E *1
HDR-PJ410 *1
HDR-PJ420E *1
HDR-PJ420VE *1
HDR-PJ430 *1
HDR-PJ430E *1
HDR-PJ430V *1
HDR-PJ430VE *1
HDR-PJ440 *1
HDR-PJ510E *1
HDR-PJ530E *1
HDR-PJ540 *1
HDR-PJ540E *1
HDR-PJ580 *1
HDR-PJ580E *1
HDR-PJ580V *1
HDR-PJ580VE *1
HDR-PJ600 *1
HDR-PJ600E *1
HDR-PJ600V *1
HDR-PJ600VE *1
HDR-PJ610E *1
HDR-PJ620 *1
HDR-PJ650E *1
HDR-PJ650V *1
HDR-PJ650VE *1
HDR-PJ660 *1
HDR-PJ660E *1
HDR-PJ660V *1
HDR-PJ660VE *1
HDR-PJ670 *1
HDR-PJ710 *1
HDR-PJ710V *1
HDR-PJ710VE *1
HDR-PJ720E *1
HDR-PJ740VE *1
HDR-PJ760 *1
HDR-PJ760E *1
HDR-PJ760V *1
HDR-PJ760VE *1
HDR-PJ780E *1
HDR-PJ780VE *1
HDR-PJ790 *1
HDR-PJ790E *1
HDR-PJ790V *1
HDR-PJ790VE *1
HDR-PJ810 *1
HDR-PJ810E *1
HDR-PJ820 *1
HDR-PJ820E *1
HDR-SR5
HDR-SR5C
HDR-SR5E
HDR-SR7
HDR-SR7E
HDR-SR8
HDR-SR8E
HDR-SR10
HDR-SR10D
HDR-SR10E
HDR-SR11
HDR-SR11E
HDR-SR12
HDR-SR12E
HDR-TD10 *1
HDR-TD10E *1
HDR-TD20 *1
HDR-TD20E *1
HDR-TD20V *1
HDR-TD20VE *1
HDR-TD30 *1
HDR-TD30E *1
HDR-TD30V *1
HDR-TD30VE *1
HDR-TG1
HDR-TG1E
HDR-TG3E
HDR-TG5
HDR-TG5E
HDR-TG5V
HDR-TG5VE
HDR-TG7VE
HDR-UX3E
HDR-UX5
HDR-UX5E
HDR-UX7
HDR-UX7E
HDR-UX9E
HDR-UX10
HDR-UX10E
HDR-UX19E
HDR-UX20
HDR-UX20E
HDR-XR100
HDR-XR100E
HDR-XR101
HDR-XR105E
HDR-XR106E
HDR-XR150
HDR-XR150E
HDR-XR155E
HDR-XR160 *1
HDR-XR160E *1
HDR-XR200
HDR-XR200E
HDR-XR200V
HDR-XR200VE
HDR-XR260E *1
HDR-XR260V *1
HDR-XR260VE *1
HDR-XR350
HDR-XR350E
HDR-XR350V
HDR-XR350VE
HDR-XR500
HDR-XR500E
HDR-XR500V
HDR-XR500VE
HDR-XR520
HDR-XR520E
HDR-XR520V
HDR-XR520VE
HDR-XR550
HDR-XR550E
HDR-XR550V
HDR-XR550VE

*1 ถ้าหากท่านเชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB เมื่อตั้งค่า USB ไว้เป็น Auto, การเชื่อมต่ออาจเป็นโหมด Mass Storage. ถ้าต้องการเชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ในโหมด MTP/PTP, ให้เปลี่ยนการปรับตั้งค่า USB ของกล้องไปเป็น MTP หรือ PTP ก่อนเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์.


กล้อง Standard Definition Handycam
รุ่น Windows 10 Home Windows 10 Pro
32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
DCR-DVD106E
DCR-DVD108
DCR-DVD108E
DCR-DVD109E
DCR-DVD110E
DCR-DVD115E
DCR-DVD150E
DCR-DVD306E
DCR-DVD308
DCR-DVD308E
DCR-DVD310E
DCR-DVD406E
DCR-DVD408
DCR-DVD408E
DCR-DVD410E
DCR-DVD450E
DCR-DVD506E
DCR-DVD508
DCR-DVD508E
DCR-DVD510E
DCR-DVD608
DCR-DVD608E
DCR-DVD610
DCR-DVD610E
DCR-DVD650
DCR-DVD650E
DCR-DVD708
DCR-DVD708E
DCR-DVD710
DCR-DVD710E
DCR-DVD808
DCR-DVD808E
DCR-DVD810
DCR-DVD810E
DCR-DVD850
DCR-DVD850E
DCR-DVD908
DCR-DVD908E
DCR-DVD910
DCR-DVD910E
DCR-HC47E
DCR-HC48
DCR-HC48E
DCR-HC62
DCR-HC62E
DCR-PJ5
DCR-PJ5E
DCR-PJ6
DCR-PJ6E
DCR-SD1000E
DCR-SR15E
DCR-SR20
DCR-SR20E
DCR-SR21
DCR-SR21E
DCR-SR32E
DCR-SR33E
DCR-SR35E
DCR-SR36E
DCR-SR37E
DCR-SR38E
DCR-SR42
DCR-SR42E
DCR-SR45
DCR-SR45E
DCR-SR46
DCR-SR46E
DCR-SR47
DCR-SR47E
DCR-SR48
DCR-SR48E
DCR-SR52E
DCR-SR55E
DCR-SR57E
DCR-SR58E
DCR-SR62
DCR-SR62E
DCR-SR65
DCR-SR65E
DCR-SR67
DCR-SR67E
DCR-SR68
DCR-SR68E
DCR-SR72E
DCR-SR75E
DCR-SR77E
DCR-SR78E
DCR-SR82
DCR-SR82E
DCR-SR85
DCR-SR85E
DCR-SR87
DCR-SR87E
DCR-SR88
DCR-SR88E
DCR-SR190E
DCR-SR200
DCR-SR200E
DCR-SR210E
DCR-SR220
DCR-SR220D
DCR-SR220E
DCR-SR290E
DCR-SR300
DCR-SR300E
DCR-SX15E
DCR-SX20
DCR-SX20E
DCR-SX20EK
DCR-SX20K
DCR-SX21
DCR-SX21E
DCR-SX22
DCR-SX22E
DCR-SX30E
DCR-SX31E
DCR-SX33E
DCR-SX34E
DCR-SX40
DCR-SX40E
DCR-SX41
DCR-SX41E
DCR-SX43
DCR-SX43E
DCR-SX44
DCR-SX44E
DCR-SX45
DCR-SX45E
DCR-SX50E
DCR-SX53E
DCR-SX60
DCR-SX60E
DCR-SX63
DCR-SX63E
DCR-SX65
DCR-SX65E
DCR-SX73E
DCR-SX83
DCR-SX83E
DCR-SX85
DCR-SX85E

Action Cam
รุ่น Windows 10 Home Windows 10 Pro
32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
FDR-X1000V
HDR-AS10
HDR-AS15
HDR-AS20
HDR-AS30V
HDR-AS100V
HDR-AS200V
HDR-AZ1

อุปกรณ์เสริม Action Cam
รุ่น Windows 10 Home Windows 10 Pro
32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
RM-LVR1
RM-LVR2
RM-LVR2V

Music Video Recorders
รุ่น Windows 10 Home Windows 10 Pro
32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
HDR-MV1

กล้อง Interchangeable Lens
รุ่น Windows 10 Home Windows 10 Pro หมายเหตุ
32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
NEX-VG10
NEX-VG10E
NEX-VG20
NEX-VG20E
NEX-VG20H
NEX-VG20EH
NEX-VG30 *1
NEX-VG30E *1
NEX-VG30H *1
NEX-VG30EH *1
NEX-VG900 *1
NEX-VG900E *1
NEX-VG900EH *1

*1 ถ้าหากท่านเชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB เมื่อตั้งค่า USB ไว้เป็น Auto, การเชื่อมต่ออาจเป็นโหมด Mass Storage. ถ้าต้องการเชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ในโหมด MTP/PTP, ให้เปลี่ยนการปรับตั้งค่า USB ของกล้องไปเป็น MTP หรือ PTP ก่อนเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์.


Digital Recording Binoculars
รุ่น Windows 10 Home Windows 10 Pro หมายเหตุ
32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
DEV-3 *1
DEV-5 *1
DEV-30
DEV-50
DEV-50V

*1 ถ้าหากท่านเชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB เมื่อตั้งค่า USB ไว้เป็น Auto, การเชื่อมต่ออาจเป็นโหมด Mass Storage. ถ้าต้องการเชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ในโหมด MTP/PTP, ให้เปลี่ยนการปรับตั้งค่า USB ของกล้องไปเป็น MTP หรือ PTP ก่อนเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์.


Net Sharing Cam
รุ่น Windows 10 Home Windows 10 Pro
32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
NSC-GC1
NSC-GC3