หมายเลข ID หัวข้อ : 00130613 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/10/2017

ข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้ของ Windows 10 สำหรับกล้องดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ α (alpha)

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ได้ทำการตรวจสอบการทำงานของสินค้าต่าง ๆ ที่แสดงไว้ในหน้านี้ที่ได้ออกมาในเดือนกรกฎาคม 2558 หรือ ก่อนหน้านั้น ภายใต้สภาวะต่าง ๆ ต่อไปนี้:

สภาวะแวดล้อมการใช้งาน:
  • การทำงานได้มีการตรวจสอบในโหมด desktop ของ Windows 10 Home และ Windows 10 Pro ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการอัพเกรดมาและมีการติดตั้งไว้ด้วย Windows 8.1 จากโรงงาน.
  • การทำงานไม่มีการรับประกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด.

สัญลักษณ์:
✓ : ใช้งานร่วมกันได้
- : ใช้งานร่วมกันไม่ได้
? : กำลังทดสอบ

α E-mount cameras:
รุ่น Windows 10 Home Windows 10 Pro หมายเหตุ
32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
ILCE-7 *1
ILCE-7M2 *1
ILCE-7R *1
ILCE-7RM2 *1
ILCE-7S *1
ILCE-3000 *1
ILCE-3500J *1
ILCE-5000 *1
ILCE-5100 *1
ILCE-6000 *1
NEX-3
NEX-3N *1
NEX-5
NEX-5C
NEX-5N *1
NEX-5R *1
NEX-5T *1
NEX-6 *1
NEX-7 *1
NEX-C3
NEX-F3 *1

*1 ถ้าหากท่านเชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB เมื่อตั้งค่า USB ไว้เป็น Auto, การเชื่อมต่ออาจจะเป็นโหมด Mass Storage. ถ้าต้องการจะเชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ในโหมด MTP/PTP, ให้เปลี่ยนการปรับตั้งค่า USB ของกล้องไปเป็น MTP หรือ PTP ก่อนที่จะเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์.


α A-mount cameras
รุ่น Windows 10 Home Windows 10 Pro หมายเหตุ
32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
DSLR-A200
DSLR-A230
DSLR-A280
DSLR-A290
DSLR-A300
DSLR-A330
DSLR-A350
DSLR-A380
DSLR-A390
DSLR-A450
DSLR-A500
DSLR-A550
DSLR-A560
DSLR-A580
DSLR-A700
DSLR-A850
DSLR-A900
ILCA-77M2 *1
SLT-A33
SLT-A35
SLT-A37 *1
SLT-A55
SLT-A55V
SLT-A57 *1
SLT-A58 *1
SLT-A65 *1
SLT-A65V *1
SLT-A77 *1
SLT-A77V *1
SLT-A99 *1
SLT-A99V *1

*1 ถ้าหากท่านเชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB เมื่อตั้งค่า USB ไว้เป็น Auto, การเชื่อมต่ออาจจะเป็นโหมด Mass Storage. ถ้าต้องการจะเชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ในโหมด MTP/PTP, ให้เปลี่ยนการปรับตั้งค่า USB ของกล้องไปเป็น MTP หรือ PTP ก่อนที่จะเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์.


Lens Style Cameras
รุ่น Windows 10 Home Windows 10 Pro
32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
ILCE-QX1
ILCE-QX1L

กลับด้านบน