หมายเลข ID หัวข้อ : 00130625 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/10/2017

ข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้ของ Windows 10 สำหรับโทรทัศน์

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ได้ทำการตรวจสอบการทำงานของสินค้าต่าง ๆ ที่แสดงไว้ในหน้านี้ที่ได้ออกมาในเดือนกรกฎาคม 2558 หรือ ก่อนหน้านั้น ภายใต้สภาวะต่าง ๆ ต่อไปนี้:

สภาวะแวดล้อมการใช้งาน:
 • การทำงานได้มีการตรวจสอบในโหมด desktop ของ Windows 10 Home และ Windows 10 Pro ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการอัพเกรดมาและมีการติดตั้งไว้ด้วย Windows 8.1 จากโรงงาน.
 • การทำงานไม่มีการรับประกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด.

สัญลักษณ์:
✓ : ใช้งานร่วมกันได้
- : ใช้งานร่วมกันไม่ได้
? : กำลังทดสอบ

รุ่น Windows 10 Home Windows 10 Pro หมายเหตุ
32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
KDL-LX900
KDL-LX903
KDL-LX904
KDL-LX905
XBR-LX900
XBR-LX905
KDL-HX900
KDL-HX903
KDL-HX905
XBR-HX905
XBR-HX909
KDL-HX800
KDL-HX803
KDL-HX805
KDL-HX700
KDL-HX701
KDL-HX703
KDL-HX705
KDL-NX800
KDL-NX801
KDL-NX803
KDL-NX805
KDL-NX807
KDL-NX810
KDL-NX811
KDL-NX813
KDL-NX815
KDL-NX817
KDL-NX700
KDL-NX703
KDL-NX705
KDL-NX710
KDL-NX711
KDL-NX713
KDL-NX715
KDL-NX717
KDL-NX503
KDL-EX700
KDL-EX701
KDL-EX703
KDL-EX705
KDL-EX706
KDL-EX707
KDL-EX708
KDL-EX709
KDL-EX710
KDL-EX711
KDL-EX713
KDL-EX715
KDL-EX716
KDL-EX717
KDL-EX718
KDL-EX719
KDL-EX600
KDL-EX603
KDL-EX605
KDL-EX607
KDL-EX500
KDL-EX501
KDL-EX503
KDL-EX504
KDL-EX505
KDL-EX507
KDL-EX508
KDL-EX400
KDL-EX403
KDL-EX405
KDL-EX406
KDL-EX407
KDL-EX40B
KDL-EX43B
KDL-EX305
KDL-EX306
KDL-EX308
KDL-BX405
KDL-BX305
KDL-PX300
NSX-GT1
KDL-HX920
KDL-HX923
KDL-HX925
XBR-HX920
XBR-HX925
XBR-HX927
XBR-HX929
KDL-HX820
KDL-HX823
KDL-HX825
KDL-HX827
KDL-HX720
KDL-HX723
KDL-HX725
KDL-HX729
KDL-NX720
KDL-NX723
KDL-NX725
KDL-NX727
KDL-EX720
KDL-EX721
KDL-EX723
KDL-EX724
KDL-EX725
KDL-EX726
KDL-EX727
KDL-EX728
KDL-EX729
KDL-CX520
KDL-CX521
KDL-CX523
KDL-CX525
KDL-CX527
XBR-X900
XBR-X905
KD-X9000
KD-X9005
KDL-EX645 *1
KDL-EX640 *1
KDL-EX550
KDL-EX553
KDL-EX555
KDL-EX557
KDL-EX650
KDL-EX651
KDL-EX653
KDL-EX655
KDL-EX657
KDL-EX65A
KDL-HX750
KDL-HX751
KDL-HX752
KDL-HX753
KDL-HX755
KDL-HX756
KDL-HX757
KDL-HX758
KDL-HX759
KDL-HX75A
KDL-HX75G
KDL-HX850
KDL-HX853
KDL-HX855
KDL-HX857
KDL-HX950
KDL-HX953
KDL-HX955
KDL-NX650
KDL-NX655
XBR-HX950
XBR-HX955
XBR-HX957
KD-X8500A
KD-X8504A
KD-X8505A
XBR-X850A
XBR-X855A
KD-X9000A
KD-X9004A
KD-X9005A
XBR-X900A
XBR-X905A
XBR-X907A
KDL-S990A
KDL-S995A
KDL-W503A
KDL-W600A
KDL-W603A
KDL-W605A
KDL-W607A
KDL-W650A
KDL-W651A
KDL-W653A
KDL-W654A
KDL-W655A
KDL-W656A
KDL-W657A
KDL-W658A
KDL-W670A
KDL-W674A
KDL-W680A
KDL-W685A
KDL-W700A
KDL-W704A
KDL-W705A
KDL-W707A
KDL-W708A
KDL-W800A
KDL-W801A
KDL-W802A
KDL-W804A
KDL-W805A
KDL-W806A
KDL-W807A
KDL-W808A
KDL-W809A
KDL-W850A
KDL-W855A
KDL-W900A
KDL-W904A
KDL-W905A
KDL-W950A
KDL-W954A
KDL-W955A
KDL-W957A
KLV-R402A *1
KLV-R407A *1
KLV-R422A *1
KDL-R433A *1
KDL-R435A *1
KLV-R452A *1
KLV-R457A *1
KLV-R472A *1
KDL-R483A *1
KDL-R485A *1
KLV-R300A *1
KDL-R400A *1
KDL-R405A *1
KDL-R407A *1
KDL-R420A *1
KLV-R421A *1
KDL-R423A *1
KDL-R424A *1
KDL-R425A *1
KLV-R426A *1
KLV-R429A *1
KDL-R434A *1
KDL-R450A *1
KDL-R453A *1
KDL-R455A *1
KDL-R457A *1
KDL-R470A *1
KLV-R470A *1
KDL-R471A *1
KDL-R473A *1
KDL-R474A *1
KDL-R475A *1
KLV-R476A *1
KLV-R479A *1
KDL-R500A *1
KDL-R505A *1
KDL-R507A *1
KDL-R520A *1
KDL-R550A *1
KDL-R551A *1
KDL-R555A *1
KDL-R556A *1
KDL-R557A *1
KD-S9000B
KD-S9005B
KD-X8000B
XBR-X800B
KDL-X830B
KD-X8500B
KD-X8505B
XBR-X850B
XBR-X855B
XBR-X857B
KD-X9000B
KD-X9005B
XBR-X900B
XBR-X905B
XBR-X907B
KD-X9500B
KD-X9505B
XBR-X950B
XBR-X955B
XBR-X957B
KDL-W580B
KDL-W585B
KDL-W590B
KDL-W600B
KDL-W605B
KDL-W607B
KDL-W608B
KDL-W609B
KDL-W610B
KDL-W630B
KDL-W700B
KJ-W700C
KDL-W705B
KDL-W705C
KDL-W706B
KDL-W708B
KDL-W790B
KDL-W800B
KDL-W805B
KDL-W807B
KDL-W808B
KDL-W815B
KDL-W817B
KDL-W828B
KDL-W829B
KDL-W830B
KDL-W840B
KDL-W850B
KDL-W855B
KDL-W856B
KDL-W857B
KDL-W858B
KDL-W900B
KDL-W950B
KDL-W955B
KDL-W957B
KDL-WM15B
KDL-R300B
KLV-R302B
KDL-R303B
KDL-R304B
KDL-R305B
KLV-R306B
KDL-R350B
KLV-R352B
KDL-R353B
KDL-R355B
KDL-R410B
KLV-R412B
KDL-R413B
KDL-R415B
KDL-R420B
KLV-R422B
KDL-R423B
KDL-R424B
KDL-R425B
KLV-R426B
KDL-R427B
KDL-R428B
KDL-R429B
KDL-R430B
KDL-R433B
KDL-R435B
KDL-R450B
KDL-R453B
KDL-R455B
KDL-R470B
KLV-R472B
KDL-R473B
KDL-R475B
KDL-R477B
KDL-R478B
KDL-R479B
KDL-R480B
KLV-R482B
KDL-R483B
KDL-R485B
KDL-RM10B
KDL-RM5B
KLV-P402B
KLV-P412B
KLV-P422B
KDL-R330B
KDL-R354B
KDL-R380B
KDL-R510A
KD-S8005C
KD-S8505C
XBR-X810C
KD-X8300C
KD-X8301C
KD-X8305C
KD-X8307C
KD-X8308C
KD-X8309C
XBR-X830C
XBR-X835C
XBR-X837C
KJ-X8500C
KD-X8501C
KD-X8505C
KD-X8507C
KD-X8508C
KD-X8509C
XBR-X850C
XBR-X855C
XBR-X857C
KJ-X9000C
KD-X9005C
XBR-X900C
XBR-X907C
XBR-X910C
KJ-X9300C
KD-X9305C
XBR-X930C
KJ-X9400C
KD-X9405C
XBR-X940C
XBR-X945C
KDL-FA95C
KDL-FA97C
KDL-W755C
KDL-W756C
KDL-W800C ได้ทำการตรวจสอบการทำงานของสินค้าต่าง ๆ ที่แสดงไว้ในหน้านี้ที่ได้ออกมาในเดือนกรกฎาคม 2558 หรือ ก่อนหน้านั้น ภายใต้สภาวะต่าง ๆ ต่อไปนี้:<\/p>\nสภาวะแวดล้อมการใช้งาน:<\/span>
\n
  \n
 • การทำงานได้มีการตรวจสอบในโหมด desktop ของ Windows 10 Home และ Windows 10 Pro ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการอัพเกรดมาและมีการติดตั้งไว้ด้วย Windows 8.1 จากโรงงาน.<\/li>\n
 • การทำงานไม่มีการรับประกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด.<\/li>\n<\/ul>\n

  สัญลักษณ์:<\/span>
  \n✓ : ใช้งานร่วมกันได้
  \n- : ใช้งานร่วมกันไม่ได้
  \n? : กำลังทดสอบ<\/p>\n<\/a>\n

  \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
  รุ่น<\/td>\nWindows 10 Home<\/td>\nWindows 10 Pro<\/td>\nหมายเหตุ<\/td>\n<\/tr>\n
  32 bit<\/td>\n64 bit<\/td>\n32 bit<\/td>\n64 bit<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-LX900<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-LX903<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-LX904<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-LX905<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-LX900<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-LX905<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-HX900<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-HX903<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-HX905<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-HX905<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-HX909<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-HX800<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-HX803<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-HX805<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-HX700<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-HX701<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-HX703<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-HX705<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-NX800<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-NX801<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-NX803<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-NX805<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-NX807<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-NX810<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-NX811<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-NX813<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-NX815<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-NX817<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-NX700<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-NX703<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-NX705<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-NX710<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-NX711<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-NX713<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-NX715<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-NX717<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-NX503<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX700<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX701<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX703<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX705<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX706<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX707<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX708<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX709<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX710<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX711<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX713<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX715<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX716<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX717<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX718<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX719<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX600<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX603<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX605<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX607<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX500<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX501<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX503<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX504<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX505<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX507<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX508<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX400<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX403<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX405<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX406<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX407<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX40B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX43B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX305<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX306<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX308<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-BX405<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-BX305<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-PX300<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  NSX-GT1<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-HX920<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-HX923<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-HX925<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-HX920<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-HX925<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-HX927<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-HX929<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-HX820<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-HX823<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-HX825<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-HX827<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-HX720<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-HX723<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-HX725<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-HX729<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-NX720<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-NX723<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-NX725<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-NX727<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX720<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX721<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX723<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX724<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX725<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX726<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX727<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX728<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX729<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-CX520<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-CX521<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-CX523<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-CX525<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-CX527<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-X900<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-X905<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KD-X9000<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KD-X9005<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX645<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX640<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX550<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX553<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX555<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX557<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX650<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX651<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX653<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX655<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX657<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-EX65A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-HX750<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-HX751<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-HX752<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-HX753<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-HX755<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-HX756<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-HX757<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-HX758<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-HX759<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-HX75A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-HX75G<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-HX850<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-HX853<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-HX855<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-HX857<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-HX950<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-HX953<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-HX955<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-NX650<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-NX655<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-HX950<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-HX955<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-HX957<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KD-X8500A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KD-X8504A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KD-X8505A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-X850A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-X855A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KD-X9000A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KD-X9004A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KD-X9005A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-X900A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-X905A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-X907A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-S990A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-S995A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W503A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W600A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W603A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W605A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W607A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W650A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W651A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W653A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W654A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W655A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W656A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W657A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W658A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W670A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W674A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W680A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W685A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W700A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W704A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W705A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W707A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W708A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W800A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W801A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W802A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W804A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W805A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W806A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W807A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W808A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W809A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W850A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W855A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W900A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W904A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W905A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W950A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W954A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W955A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W957A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KLV-R402A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KLV-R407A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KLV-R422A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R433A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R435A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KLV-R452A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KLV-R457A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KLV-R472A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R483A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R485A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KLV-R300A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R400A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R405A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R407A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R420A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KLV-R421A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R423A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R424A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R425A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KLV-R426A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KLV-R429A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R434A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R450A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R453A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R455A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R457A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R470A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KLV-R470A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R471A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R473A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R474A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R475A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KLV-R476A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KLV-R479A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R500A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R505A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R507A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R520A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R550A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R551A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R555A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R556A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R557A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
  KD-S9000B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KD-S9005B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KD-X8000B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-X800B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-X830B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KD-X8500B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KD-X8505B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-X850B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-X855B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-X857B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KD-X9000B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KD-X9005B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-X900B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-X905B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-X907B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KD-X9500B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KD-X9505B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-X950B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-X955B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-X957B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W580B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W585B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W590B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W600B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W605B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W607B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W608B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W609B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W610B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W630B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W700B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KJ-W700C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W705B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W705C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W706B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W708B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W790B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W800B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W805B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W807B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W808B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W815B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W817B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W828B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W829B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W830B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W840B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W850B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W855B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W856B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W857B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W858B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W900B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W950B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W955B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W957B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-WM15B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R300B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KLV-R302B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R303B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R304B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R305B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KLV-R306B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R350B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KLV-R352B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R353B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R355B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R410B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KLV-R412B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R413B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R415B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R420B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KLV-R422B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R423B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R424B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R425B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KLV-R426B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R427B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R428B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R429B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R430B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R433B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R435B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R450B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R453B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R455B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R470B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KLV-R472B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R473B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R475B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R477B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R478B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R479B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R480B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KLV-R482B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R483B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R485B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-RM10B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-RM5B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KLV-P402B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KLV-P412B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KLV-P422B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R330B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R354B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R380B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-R510A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KD-S8005C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KD-S8505C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-X810C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KD-X8300C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KD-X8301C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KD-X8305C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KD-X8307C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KD-X8308C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KD-X8309C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-X830C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-X835C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-X837C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KJ-X8500C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KD-X8501C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KD-X8505C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KD-X8507C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KD-X8508C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KD-X8509C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-X850C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-X855C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-X857C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KJ-X9000C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KD-X9005C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-X900C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-X907C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-X910C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KJ-X9300C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KD-X9305C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-X930C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KJ-X9400C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KD-X9405C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-X940C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  XBR-X945C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-FA95C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-FA97C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W755C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W756C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
  KDL-W800C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n