หมายเลข ID หัวข้อ : 00106999 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 31/05/2019

เครื่องเสียงรถยนต์ไม่ตอบสนอง.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ถ้าหากท่านไม่สามารถใช้งานหรือไม่มีการตอบสนองในแผงหน้าปัทม์ของเครื่องรับสเตอริโอติดรถยนต์นี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อลองแก้ปัญหาดู:

สำคัญ: ถ้าหากจะต้องใช้ข้อมูลเฉพาะรุ่นในการดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่องนั้น.

  1. ถ้าหากเครื่องเสียงติดรถยนตร์นั้นมีแผงหน้าปัทม์ที่แยกออกมาได้, ให้ทำความสะอาดหน้าสัมผัสโลหะ ด้วยก้านสำลีที่ชุบอัลกอฮอล์ทำความสะอาดแบบหมาด ๆ ไม่ให้เปียกชุ่ม.

    คำเตือน: มีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการบาดเจ็บได้. เพื่อความปลอดภัย ก่อนการทำความสะอาดหน้าสัมผัส ให้ทำการดับเครื่องยนต์และถอด กุญแจออกจากสวิทช์สตาร์ทเครื่องยนต์.

  2. ถ้าหากรถยนต์นั้นมีตำแหน่ง ACC, ให้ทำการปิดและเปิดขึ้นมาใหม่.
  3. ทำการรีเซ็ตเครื่องเสียงสเตอริโอติดรถุยนต์ โดยการกดปุ่ม RESET .

ถ้าหากปัญหายังคงไม่สามารถแก้ไขได้,อาจต้องขอรับบริการตรวจสอบจาก ศูนย์บริการ.