หมายเลข ID หัวข้อ : 00106002 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/04/2019

ไม่สามารถเล่นเพลงเมื่อใช้อุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB ต่อกับเครื่องเสียงติดรถยนต์.

    สำคัญ: เครื่องเสียงติดรถยนต์บางรุ่นสามารถใช้ USB ได้ ควรตรวจสอบเครื่องเสียงติดรถยนต์ที่มีฟังก์ชัน USB โดยอธิบายในส่วนของวิธีแก้ปัญหา และตรวจสอบคุณสมบัติหรือคู่มือที่มีให้.

    USB บางชนิด จำเป็นต้องปรับโหมดการทำงาน, เช่น โหมด mass storage class, โหมด player, หรือ การเชื่อมต่อโหมดอื่นก่อนใช้งานอุปกรณ์ USB และควรตรวจสอบอุปกรณ์ถูกกำหนดโหมดที่ต้องการก่อนการใช้งานกับเครื่องเสียงติดรถยนต์.

    หมายเหตุ: วิธีการเปลี่ยนโหมดการทำงานของอุปกรณ์ USB สามารถตรวจสอบได้จากคุณสมบัติของอุปกรณ์หรือติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์ USB นั้นสำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม.