หมายเลข ID หัวข้อ : 00245315 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/04/2020

ศูนย์บริการโซนี่ สาขาชลบุรี และ สาขาขอนแก่น จะปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

  เรียนลูกค้าโซนี่ผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

   

  ศูนย์บริการโซนี่ สาขาชลบุรี และ สาขาขอนแก่น จะปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

  ท่านสามารถส่งเครื่องซ่อมได้ที่ศูนย์บริการใกล้เคียงหรือตัวแทนจำหน่ายโซนี่ ได้ดังนี้

   

  ศูนย์บริการโซนี่ สาขาพัทยา

  ที่อยู่ ถนนสุขุมวิท พัทยาใต้ เยื้อง Big C

  โทรศัพท์ 038115313

  แผนที่ตั้งศูนย์บริการ

   

  ร้านขอนแก่นไทยแลนด์

  ที่อยู่ ถนนศรีจันทร์ เยื้องธนาคารไทยพาณิชย์

  โทรศัพท์ 0876399804

   

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลโซนี่ไทย โทร 027156100

  เราขออภัยเป็นอย่างยิ่งในความไม่สะดวกใดๆ ที่เกิดขึ้น และขอขอบคุณท่านที่เข้าใจ