รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • x-Pict Story สำหรับการ์ดหน่วยความจำ (ภาษาจีนแบบตัวย่อ)

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 1

ขนาดของไฟล์

  • 40.3MB

วันที่ออก

  • 2011-02-04

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows XP

ติดตั้ง

รายละเอียด

ให้อ้างอิงกับข้างต้นสำหรับคำแนะนำการดาวน์โหลดและติดตั้ง