หมายเลข ID หัวข้อ : 00182872 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/08/2017

ข้อมูลในการใช้งานร่วมกันได้ของสื่อ Memory Stick สำหรับ Windows 8

  เกี่ยวกับเรื่องของสภาวะแวดล้อมของการใช้งาน:

  • Windows 8 จะต้องได้รับการติดตั้งมาให้จากดรงงานในเครื่องพีซีของท่าน
  • การทำงานไม่สามารถจะรับรองได้ ถ้ามีการอัพเกรดจากระบบปฏิบัติการอื่นไปเป็น Windows 8
  • การทำงานไม่ได้รับการรับประกันสำหรับเครื่องพีซีรุ่นต่าง ๆ ทั้งหมด
  • ผลิตภัณฑ์เหล่านี้รองรับ Windows 8 และ Windows Pro
  • การทำงานได้รับการตรวจสอบกับโหมดเดสทอปเท่านั้น

  สัญลักษณ์:

  1. O : ใช้งานร่วมกันได้
  2. - : ใช้งานร่วมกันไม่ได้
  สื่อ Memory Stick 
  ชื่อรุ่น ใช้งานร่วมกันได้
  MS-A4GDP O
  MS-A8GDP O
  MS-HX8B O
  MS-HX16B O
  MS-HX32B O
  MS-M4 O
  MS-M8 O
  MS-M16 O
  MS-M32 O
  MS-MT2G O
  MS-MT4G O
  MS-PX16 O
  MS-PX32 O
  MS-PX64 O


  ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น เวอร์ชั่น ใช้งานร่วมกันได้
  Memory Card File Rescue 3.2 O
  x-Pict Story 1.0 O

  หมายเหตุ:
  โดยทั่วไป ระบบและชื่อของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในเว็บไซต์นี้ จะเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้พัฒนาหรือผู้ผลิตที่เกี่ยวข้อง
  อย่างไรก็ตาม เครื่องหมาย ™ หรือ ® ไม่ได้มีการนำมาใช้ในทุกกรณีในเว็บไซต์นี้