• อุณหภูมิที่เหมาะสมในการใช้งาน

    -25 ถึง 85 องศาเซลเซียส

   • รูปแบบการเชื่อมต่อ

    พอร์ทซีเรียล/พอร์ทขนาน

   • ค่าเฉลี่ยการใช้กระแสไฟ (สำหรับการเชื่อมต่อด้วยพอร์ทขนาน)

    สูงสุด 100 มิลลิแอมป์

   • ค่าเฉลี่ยการใช้กระแสไฟในโหมดพร้อมใช้

    สูงสุด 1.5 มิลลิแอมป์

   • อุปกรณ์เสริม

    ใช้ร่วมกับอะแดปเตอร์ขนาดมาตรฐาน

   • ความจุ

    4GB

   • ขนาด (กว้าง x ยาว x ลึก)

    31 x 20 x 1.6 มิลลิเมตร

   • ค่าแรงดันไฟฟ้าขณะใช้งาน

    2.7 - 3.6 โวลท์

   • ค่าเฉลี่ยการใช้กระแสไฟ (สำหรับการเชื่อมต่อด้วยพอร์ทซีเรียล)

    สูงสุด 65 มิลลิแอมป์

   • น้ำหนัก

    ประมาณ 2 กรัม

   • ความเร็วต่ำสุดในการอ่านและบันทึกข้อมูล

    15Mbps (เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์มาตรฐานที่รองรับ Memory Stick PRO)