• รูปแบบการเชื่อมต่อ

    พอร์ทซีเรียล/พอร์ทขนานขนาด 4 บิต/พอร์ทขนานขนาด 8 บิต

   • ค่าเฉลี่ยการใช้กระแสไฟในโหมดพร้อมใช้

    สูงสุด 5 มิลลิแอมป์

   • ความเร็วต่ำสุดในการอ่านและบันทึกข้อมูล (พอร์ทขนานขนาด 8 บิต)

    120Mbps (เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์มาตรฐานที่รองรับ Memory Stick PRO)

   • อุณหภูมิที่เหมาะสมในการใช้งาน (พอร์ทขนานขนาด 8 บิต)

    -25 ถึง 80 องศาเซลเซียส

   • ความจุ

    1GB

   • ขนาด (กว้าง x ยาว x ลึก)

    20 x 31 x 1.6 ม.ม.

   • ค่าแรงดันไฟฟ้าขณะใช้งาน

    2.7 - 3.6 โวลท์

   • ค่าเฉลี่ยการใช้กระแสไฟ (สำหรับการเชื่อมต่อด้วยพอร์ทขนานขนาด 4 บิต)

    สูงสุด 100 มิลลิแอมป์

   • ค่าเฉลี่ยการใช้กระแสไฟ (สำหรับการเชื่อมต่อด้วยพอร์ทซีเรียล)

    สูงสุด 65 มิลลิแอมป์

   • อุณหภูมิที่เหมาะสมในการใช้งาน (พอร์ทซีเรียล/พอร์ทขนานขนาด 4 บิต)

    -25 ถึง 80 องศาเซลเซียส

   • น้ำหนัก

    ประมาณ 2 กรัม

   • ความเร็วต่ำสุดในการอ่านและบันทึกข้อมูล (พอร์ทขนานขนาด 4 บิต)

    40Mbps (เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์มาตรฐานที่รองรับ Memory Stick PRO)

   • ค่าเฉลี่ยการใช้กระแสไฟ (สำหรับการเชื่อมต่อด้วยพอร์ทขนานขนาด 8 บิต)

    สูงสุด 200 มิลลิแอมป์