หมายเลข ID หัวข้อ : 00128276 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/05/2021

เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่รองรับการเชื่อมต่อ USB จากกล้องถ่ายภาพวิดีโอของ Sony

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อแก้ปัญหานี้:

  ข้อสำคัญ:

  • มีข้อจำกัดในการนำเข้าภาพยนตร์จากกล้องถ่ายภาพวิดีโอ Digital8 หรือ MiniDV ผ่านทางสาย USB สำหรับรายละเอียด ให้อ้างอิงกับต่อไปนี้:
   คู่มือการนำเข้ากล้องบันทึกวิดีโอแบบใช้ม้วนเทป (Tape Camcorder)
  • ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์บางระบบอาจจะต้องให้ท่านทำการล็อกอินเป็นแอดมินหรือด้วยสิทธิ์ของแอดมินก่อน
  • ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นเชื่อมต่อกับเครือข่าย อาจจะจำเป็นต้องปิดการเชื่อมต่อทางเครือข่ายไว้ชั่วคราวหรือเชื่อมต่อกล้องถ่ายภาพวิดีโอนั้นเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ใช่ต่อกับเครือข่าย
  1. ถอดสาย USB ออกจากทั้งกล้องถ่ายภาพวิดีโอและเครื่องคอมพิวเตอร์

  2. ต้องมั่นใจว่าพอร์ต USB ของทั้งในกล้องถ่ายภาพวิดีโอและเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เป็นฝุ่นหรือสกปรก

  3. ต้องมั่นใจว่าสาย USB มีการเชื่อมต่ออย่างแน่นหนากับกล้องถ่ายภาพวิดีโอ

  4. ต้องมั่นใจว่าปลายด้านหนึ่งของสาย USB เชื่อมต่ออย่างแน่นหนาเข้ากับพอร์ต USB บนเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง

   หมายเหตุ:

   • เชื่อมต่อกล้องถ่ายภาพวิดีโอของท่านเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้สาย USB ที่จัดมาให้ หรือสาย USB ในตัว
   • ให้เครื่องหมายUSBหันหน้าขึ้น และเสียบสายเข้าไปจนสุด
   • เมื่อการเชื่อมต่อสาย USB ในตัวทำได้ยากเนื่องจากความยาวที่ไม่เพียงพอ ให้เชื่อมต่อด้วยสาย USB ช่วยต่อ
   • อาจจะไม่สามารถนำเข้าได้โดยใช้สาย USB ที่ทำโดยผู้ผลิตรายอื่น ถึงแม้ว่าจะสามารถใช้ในการชาร์จไฟได้ก็ตาม
   • การเชื่อมต่อผ่าน USB hub ไม่ได้รับการรองรับ
   • ท่านไม่สามารถนำเข้าไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ผ่านทางการเชื่อมต่อ HDMI
  5. ให้ปลดอุปกรณ์ USB อื่นๆ ออกไป (ยกเว้นเมาส์และแป้นพิมพ์) จากเครื่องคอมพิวเตอร์

  6. ปิดกล้องถ่ายภาพวิดีโอไว้นาน 30 วินาที

  7. หลังจาก 30 วินาที ให้เปิดกล้องถ่ายภาพวิดีโอขึ้นมาอีกครั้ง

   ข้อสำคัญ: หลังการเปิดขึ้นมา กล้องถ่ายภาพวิดีโอบางรุ่นท่านอาจจะต้องทำการเลือก USB CONNECT หรือ COMPUTER ในหน้าจอ LCD ถ้าหากจำเป็น ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของกล้องถ่ายภาพวิดีโอ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

  8. ให้ตรวจเช็คดูหน้าจอ LCD ของกล้องถ่ายภาพวิดีโอ

   • ถ้า เชื่อมต่อกับ USB (USB connected)เชื่อมต่อกับ MTP (MTP connected)หรือ เชื่อมต่อกับหน่วยความจำขนาดใหญ่ (Mass Storage connected) แสดงขึ้นมาบนหน้าจอ LCD ของกล้องถ่ายภาพวิดีโอ แสดงว่ากล้องถ่ายภาพวิดีโอนั้นได้รับการรองรับจากเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว
   • ถ้ามี ตรวจดูอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ (Check the connected device) แสดงขึ้นมาบนหน้าจอ LCD ของกล้องถ่ายภาพวิดีโอ หลังจากการรองรับจากเครื่องคอมพิวเตอร์ได้แล้ว มีความเป็นไปได้ที่การเชื่อมต่อถูกยกเลิกไปเนื่องจากสาย USB ถูกถอดหรือสูญเสียการเชื่อมต่อ ฯลฯ ให้ทำการเชื่อมต่อสาย USB ใหม่
   • ถ้าหากมี USB SELECT แสดงบนหน้าจอ LCD ของกล้องถ่ายภาพวิดีโอ ให้แตะที่ เชื่อมต่อผ่านช่อง USB (USB Connect) เมื่อมี เชื่อมต่อผ่านช่อง USB (USB Connect)หลายอัน ให้แตะที่ เชื่อมต่อผ่านช่อง USB (USB Connect) ของสื่อที่ท่านต้องการจะนำเข้าที่อยู่ใน     (หน่วยความจำภายใน),   (ฮาร์ดดิสก์ในตัว),  (การ์ดหน่วยความจำ)
  9. เปลี่ยน การตั้งค่าเชื่อมต่อ USB (USB Connect Setting) และ การตั้งค่า USB LUN (USB LUN Setting) ของกล้องถ่ายภาพวิดีโอ (เฉพาะกล้องถ่ายภาพวิดีโอที่ออกวางจำหน่ายหลังปี 2554)
   ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อทำการเปลี่ยนการตั้งค่า

   • เปลี่ยน เมนู (MENU)เซ็ตอัป (Setup)การตั้งค่าเชื่อมต่อ USB (USB Connect Setting)หน่วยความจำขนาดใหญ่ (Mass Storage)
   • เปลี่ยน เมนู (MENU)เซ็ตอัป (Setup)การตั้งค่า USB LUN (USB LUN Setting)ครั้งเดียว (Single)
  10. ถ้าหากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ให้เชื่อมต่อกับพอร์ต USB อันอื่นในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ถ้าหากกล้องไม่ได้รับการรองรับ ถึงแม้ว่าจะหลังจากท่านเชื่อมต่อกับพอร์ต USB อันอื่นไปแล้ว ให้ลองทำการเริ่มการทำงานใหม่ของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นดู

   ข้อสำคัญ: สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำงานด้วยระบบปฏิบัติการ Windows ท่านควรจะลองสิ่งต่อไปนี้ด้วย ยกเลิกการติดตั้งไดรเวอร์ USB และติดตั้งเข้าไปใหม่

  11. ถ้าหากยังไม่สามารถแก้ไขได้ อาจจะต้องมีการเปลี่ยนสาย USB ใหม่

  12. ถ้าหากท่านได้ทำตามขั้นตอนข้างต้นครบแล้ว เปลี่ยนสาย USB และปัญหายังคงไม่ได้รับการแก้ไข ให้ลองเชื่อมต่อกล้องถ่ายภาพวิดีโอนั้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นดู

   หมายเหตุ: ถ้าหากปัญหานี้ไม่เกิดขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น แสดงว่าพอร์ต USB ในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกอาจจะไม่ได้มีการกำหนดค่าไว้อย่างเหมาะสมหรือมีซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้ไปรบกวนกับการเชื่อมต่อก็เป็นไปได้ ในสถานการณ์เหล่านี้ ท่านจำเป็นต้องติดต่อกับผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อขอรับความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นเพิ่มเติม

  ขั้นตอนการแก้ปัญหาที่แสดงไว้ข้างต้นควรจะสามารถแก้ปัญหาให้กับท่านได้ ถ้าหากปัญหาไม่เกิดกับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น กล้องถ่ายภาพวิดีโอ Sony นั้นอาจจะต้องได้รับบริการตรวจซ่อมแล้ว.การซ่อมและการรับประกัน