หมายเลข ID หัวข้อ : 00203925 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/04/2021

ฉันจะสามารถสำเนาภาพที่บันทึกไว้ไปให้แผ่น DVD โดยใช้ซอฟต์แวร์ PlayMemories Home ได้หรือไม่?

    เมื่อทำการสำเนาภาพยนตร์ AVCHD, คุณภาพของภาพอาจจะไม่คงเดิม ขึ้นอยู่กับคุณภาพของภาพยนตร์นั้น. ท่านสามารถทำการสำเนาภาพยนตร์ AVCHD, XAVC S, หรือ MP4 ไปยังแผ่น DVD ได้. รูปภาพนิ่ง รวมถึงภาพ 3D (MPF) สามารถจะทำการคัดลอกได้.

    หมายเหตุ: ให้ใช้อุปกรณ์ที่ใช้งานกับ AVCHD เวอร์ชัน 2.0 ได้ เมื่อทำการคัดลอกภาพยนตร์ที่บันทึกไว้ใน AVC HD 28M (PS).