หมายเลข ID หัวข้อ : 00244487 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/04/2020

คู่มือการนำเข้าเทปวีดีโอ

    ท่านมี อุปกรณ์ที่สามารถเล่นเทปของท่านได้หรือไม่?

    หมายเหตุ: ถ้าหากมีราขึ้น เช่น บนม้วนเทปวีดีโอ ห้ามนำไปทำการเล่น อาจจะทำให้ อุปกรณ์เครื่องเล่นของท่านทำงานผิดปกติได้