หมายเลข ID หัวข้อ : 00226618 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/09/2021

วิธีการโอนถ่ายรูปภาพหรือภาพยนตร์ ไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นระบบปฏิบัติการ Windows 10

  ก่อนที่ท่านจะเริ่ม

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อกล้องเข้ากับพอร์ต USB บนคอมพิวเตอร์โดยตรงแล้ว การเชื่อมต่อผ่าน USB hub หรือ อุปกรณ์ USB อื่น ๆ จะไม่ได้รับการรองรับ
  • คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows เวอร์ชันที่เก่ากว่ามาให้จากโรงงาน อาจจะเข้ากันได้ไม่สมบูรณ์กับระบบปฏิบัติการ Windows 10 ถ้าหากระบบปฏิบัติการ Windows 10 ใน คอมพิวเตอร์ของท่านไม่ได้เป็นแบบติดตั้งมาให้จากโรงงาน วิธีการนำเข้าบางอย่างอาจจะทำงานได้ไม่ถูกต้อง

  การถ่ายโอนรูปภาพหรือภาพยนตร์

  1. เปิดคอมพิวเตอร์ของท่านขึ้นมา

   หมายเหตุ: ถ้าคอมพิวเตอร์ของท่านมีเครื่องอ่านการ์ด และ รูปภาพหรือภาพยนตร์ของท่านอยู่ในการ์ดหน่วยความจำในกล้อง ท่านสามารถเสียบการ์ดนั้นเข้าไปในคอมพิวเตอร์และทำการถ่ายโอนเนื้อหาได้โดยตรง

  2. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าสื่อบันทึกที่มีรูปภาพหรือภาพยนตร์นั้นอยู่ในกล้อง

   หมายเหตุ: สำหรับกล้องที่มีหน่วยความจำภายในให้ถอดการ์ดหน่วยความจำออกจากกล้อง คอมพิวเตอร์ไม่สามารถอ่านหน่วยความจำภายในได้ถ้าหากมีการ์ดหน่วยความจำเสียบอยู่

  3. เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB ที่จัดมาให้
  4. เปิดกล้องขึ้นมา

   หมายเหตุ: คอมพิวเตอร์จะตรวจหากล้องโดยอัตโนมัติ ให้ติดตั้งไดรเวอร์ที่เหมาะสมจากระบบปฏิบัติการ Windows 10 และหน้าต่าง AutoPlay ควรจะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอคอมพิวเตอร์

  5. ถ่ายโอนรูปภาพและวิดีโอของท่าน ด้านล่างเป็นวิธีการที่แตกต่างอื่น ๆ สำหรับการถ่ายโอนรูปภาพและวิดีโอของท่านไปให้กับคอมพิวเตอร์ของท่าน เลือกตัวเลือกที่ทำงานได้ดีกับท่านที่สุด
   • ใช้คุณสมบัติ คลิกและลาก (Click and Drag) ของคอมพิวเตอร์ของท่าน

   • ใช้คุณสมบัติ การนำเข้ารูปภาพและวิดีโอ (Import pictures and videos) ของคอมพิวเตอร์ของท่าน

   • ใช้ซอฟต์แวร์ PlayMemories Home

    หมายเหตุ:

    • เข้าไปดูที่หน้าสนับสนุนของ PlayMemories Homeสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในวิธีการนำเข้ารูปภาพและวิดีโอ
    • PlayMemories Home ไม่รองรับกล้อง ILCE-7SM3 และ ILCE-7C