หมายเลข ID หัวข้อ : 00112512 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2018

ฉันตั้งค่ากล้องบันทึกวิดีโอให้ปิดตัวได้เองโดยอัตโนมัติ. แต่กล้องไม่มีการปิดเพาเวอร์ให้เอง.

    กล้องบันทึกภาพวิดีโอนี้จะไม่มีการปิดลงไปเองโดยอัตโนมัติ แม้ว่า ท่านจะไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ตามในสภาวะต่อไปนี้;

    • เมื่อมีการเชื่อมต่อรีโมทของขาตั้งกล้องที่ควบคุมระยะไกลเข้ากับ A/V Remote Connector หรือขั้ว Multi Terminal ของกล้องบันทึกวิดีโอ.
    • เมื่อกล้องบันทึกวิดีโอเชื่อมต่อกับทีวีโดยใช้สาย A/V สำหรับเชื่อมต่อโดยเฉพาะ.