หมายเลข ID หัวข้อ : 00112036 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/10/2020

วิธีการโอนถ่ายรูปภาพและวิดีโอโดยใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi ไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยระบบปฏิบัติการ Windows.

    ท่านสามารถนำเข้ารูปภาพและวิดีโอที่บันทึกด้วยกล้องของท่านโดยการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้บริการ Wi-Fi ของท่าน.
    คำแนะนำเป็นขั้นตอนมีให้ที่หน้าเว็บต่อไปนี้.

    หมายเหตุ: การสามารถใช้งาน Wi-Fi ได้ ไม่ได้มีอยู่ในกล้องครบทุกรุ่น. สำหรับรายละเอียด ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่อง.