หมายเลข ID หัวข้อ : 00246141 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/01/2021

เกมคอนโซล – คอมโปสิต

  ทำการเชื่อมต่อ


  วิธีการเชื่อมต่อจะขึ้นอยู่กับขั้วต่อของทีวี

  ถ้าหากทีวีนั้นมี ขั้วต่อ VIDEO IN (สีเหลือง)

  เชื่อมต่อขั้วต่อ วีดีโอ (สีเหลือง) ของสาย A/V คอมโปสิต เข้ากับ VIDEO IN (VIDEO/สีเหลือง) บนตัวทีวี และขั้วต่อ ออดิโอ (สีแดงและสีขาว) เข้ากับ AUDIO IN (AUDIO R/L) บนทีวี เชื่อมต่อปลายอีกด้านหนึ่งของสาย A/V คอมโปสิต เข้ากับเกมคอนโซล

  รูปภาพของการเชื่อมต่อทีวีและเกมคอนโซลด้วยสาย คอมโปสิต
  1. เกมคอนโซล
  2. สาย A/V คอมโปสิต
  3. ทีวี: Video IN


  ถ้าหากทีวีนั้นมี ขั้วต่อ VIDEO IN (สีเขียว)

  เชื่อมต่อขั้วต่อ วีดีโอ (สีเหลือง) ของสาย A/V คอมโปสิต เข้ากับ VIDEO IN (VIDEO/สีเหลือง) บนตัวทีวี และขั้วต่อ ออดิโอ (สีแดงและสีขาว) เข้ากับ AUDIO IN (AUDIO R/L) บนทีวี เชื่อมต่อปลายอีกด้านหนึ่งของสาย A/V คอมโปสิต เข้ากับเกมคอนโซล

  รูปภาพของการเชื่อมต่อทีวีและเกมคอนโซลด้วยสาย คอมโปสิต
  1. เกมคอนโซล
  2. สาย A/V คอมโปสิต
  3. ทีวี: VIDEO IN


  ถ้าหากทีวีนั้นมี ขั้วต่อ VIDEO IN หรือ AV IN (ปลั๊กมินิ 4 ขั้ว)

  เชื่อมต่อขั้ววีดีโอ (สีเหลือง) และขั้วออดิโอ (สีแดงและสีขาว) ของสาย A/V คอมโปสิต เข้ากับซ็อกเก็ตที่เป็นด้านของ RCA ของสายแปลงปลั๊กมินิ 4 ขั้ว เป็น RCA (สายขยายการเชื่อมต่ออนาล็อก) และเชื่อมต่ออีกด้านหนึ่งเข้ากับเกมคอนโซล
  เชื่อมต่อขั้วของปลั๊กมินิด้านของ สายตัวแปลงปลั๊กมินิ 4 ขั้วเป็น RCA (สายขยายการเชื่อมต่ออนาล็อก) เข้ากับ VIDEO IN หรือ AV IN (ปลั๊กมินิ 4 ขั้ว) บนทีวี

  รูปภาพแสดงการเชื่อมต่อทีวีและเกมคอนโซล ด้วยสาย ออดิโอ / วีดีโอ คอมโปสิต และสายแปลง ปลั๊กมินิ 4 ขั้วเป็น RCA
  1. เกมคอนโซล
  2. สาย A/V คอมโปสิต
  3. สายตัวแปลงปลั๊กมินิ 4 ขั้วเป็น RCA (สายขยายการเชื่อมต่ออนาล็อก)
  4. ทีวี: VIDEO IN หรือ AV IN (ปลั๊กมินิ 4 ขั้ว)

  การเซ็ตอัปทีวี


  1. หลังทำการเชื่อมต่อ ให้เปิดทีวีของท่านขึ้นมา
  2. กดที่ปุ่ม (Input) ซ้ำ ๆ เพื่อเลือกอินพุตไปเป็นเกมคอนโซลที่เชื่อมต่ออยู่

   รูปภาพของ รีโมทคอนโทรล

  3. เปิด เกมคอนโซลของท่านขึ้นมาโดยการกดที่ปุ่มเปิดปิด