หมายเลข ID หัวข้อ : 00246133 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 31/01/2021

วิธีการเชื่อมต่อคอนโซลเกมของท่านกับทีวีโดยใช้ HDMI

  ทำการเชื่อมต่อ


  เชื่อมต่อ HDMI IN บนตัวทีวี และ HDMI OUT บนตัวเกมคอนโซลด้วยสาย HDMI หลังทำการเชื่อมต่อ ให้ต่อสายไฟ (สายไฟหลัก) ของเกมคอนโซลเข้ากับแหล่งจ่ายกำลังไฟ และเปิดเครื่องขึ้นมา

  รูปภาพของการเชื่อมต่อทีวีและเกมคอนโซลด้วยสาย HDMI
  1. เกมคอนโซล (Gaming console): HDMI OUT
  2. สายเคเบิล HDMI
  3. ทีวี (TV): HDMI IN
  หมายเหตุ:ถ้าต้องการดู 4K 100p/120p ให้อ้างอิงกับส่วนของ ถ้าต้องการดูวิดีโอ 4K 100p/120p ด้านล่าง

  การเซ็ตอัปทีวี


  1. หลังทำการเชื่อมต่อ ให้เปิดทีวีของท่านขึ้นมา
  2. กดที่ปุ่ม (อินพุต) ซ้ำ ๆ เพื่อเลือกอินพุตไปเป็นเกมคอนโซลที่เชื่อมต่ออยู่

   รูปภาพของรีโมทคอนโทรล

  3. เปิดเกมคอนโซลของท่านขึ้นมาโดยการกดที่ปุ่มเปิดปิด
  • ถ้าหากท่านใช้ PlayStation 4 และไม่มีภาพเมื่อเปิดระบบ PlayStation 4 ขึ้นมา (ตัวแสดงสถานะของไฟติดเป็นสีขาว) ให้กดปุ่มปิดเปิดไว้อย่างน้อย 7 วินาที (จนระบบส่งเสียงบิ๊บออกมาสองครั้ง) เพื่อปิดเครื่องและจากนั้นเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่อีกครั้ง

  ถ้าต้องการดูวิดีโอ 4K 100p/120p


  ข้อสำคัญ: 4K 100p/120p ที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์ Z8H, X90H, KM-X9000H และ Z9G ซีรีส์เท่านั้น
  ถ้าหากท่านใช้คอนโซลเช่น PlayStation®5 ที่รองรับ 4K 100p/120pเพื่อที่จะให้คอนโซลรองรับทีวีที่ใช้ 4K 100p/120p ได้ ท่านจะต้องตั้ง รูปแบบข้อมูล HDMI (HDMI signal format) ของทีวีไปเป็น รูปแบบข้อมูลยกระดับ (Enhanced format) (8K) หรือ รูปแบบข้อมูลยกระดับ (Enhanced format)
  • สำหรับ Z8H, Z9G ซีรีส์: รูปแบบข้อมูลยกระดับ (Enhanced format) (8K)
  • สำหรับ X90H, KM-X9000H ซีรีส์: รูปแบบข้อมูลยกระดับ (Enhanced format)

  ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อทำการตั้ง รูปแบบข้อมูลสัญญาณ HDMI :
  1. กดที่ปุ่ม โฮม (HOME) บนตัวรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่ การตั้งค่า (Settings)
  3. เลือกที่ การรับชมทีวี (Watching TV)
  4. เลือกที่ อินพุตภายนอก (External inputs)
  5. เลือกที่ HDMI 3 หรือ HDMI 4
  6. เลือกที่ รูปแบบข้อมูลสัญญาณ HDMI (HDMI signal format) และตั้งไปเป็น รูปแบบข้อมูลยกระดับ (Enhanced format) (8K) หรือ รูปแบบข้อมูลยกระดับ (Enhanced format)