หมายเลข ID หัวข้อ : 00244832 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07/12/2020

เสาอากาศ

  • เชื่อมต่อสายของเสาอากาศเข้าไป ในขณะที่ถอดปลั๊กสายไฟของทีวีไว้
  • ตรวจดูว่าแกนของสายอากาศไม่มีการงอหรือเสียหาย
  • การเชื่อมต่อที่หลุดหลวมระหว่าง ขั้วต่อและสายอาจจะส่งผลให้มีการรับสัญญาณที่ไม่ถูกต้อง หรือภาพและเสียงที่ส่งออกอากาศมามี การบิดเบือนได้
  • ลองทำการขยับสายอากาศที่เชื่อมต่ออยู่ไปเล็กน้อย ถ้าหากหลุดออกมาทันที หรือสถานะการรับคลื่นมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการขยับ เราแนะนำให้ทำการเปลี่ยนขั้วต่อ/สายอากาศนั้นใหม่

  ขั้นตอนที่ 1: ทำการเชื่อมต่อ

  ดังแสดงในรูปด้านล่าง ใช้สายอากาศที่ เข้ากันได้ทำการเชื่อมต่อกับขั้วต่อของสายอากาศให้แน่นหนาบนทีวี
  ตำแหน่งและวิธีการเชื่อมต่อของขั้วต่อสายอากาศของทีวีจะขึ้นกับรุ่นเครื่องและภูมิภาคของท่าน สำหรับรายละเอียด ให้อ้างอิงกับคู่มือการเซ็ตอัป

  A. ขั้วต่อCABLE/ANTENNA ของทีวี
  B. สายอากาศ
  C. ขั้วต่อสายอากาศ  ขั้นตอนที่ 2: การเซ็ตอัปทีวี

  หลังการเชื่อมต่อสายอากาศ ให้เชื่อมต่อสายไฟ (สายไฟหลัก) เปิดทีวีขึ้นมา และทำการเซ็ตอัปช่องสัญญาณ
  วิธีการเซ็ตอัป ช่องสัญญาณจะขึ้นกับรุ่นเครื่องและภูมิภาคของท่าน สำหรับรายละเอียด ให้อ้างอิงกับคู่มืออ้างอิง


  หมายเหตุ: ท่านจำเป็นต้องจูนทีวีใหม่หลังการย้ายไปที่ใหม่ เปลี่ยนผู้ให้บริการใหม่ หรือค้นหาช่องสัญญาณที่เปิดใหม่

  บทความที่เกี่ยวข้อง:

  (ถ้าหากขั้นตอนหรือ UI ในหัวข้อนี้ แตกต่างจากในทีวีของท่าน ให้อ้างอิงกับคู่มือให้ความช่วยเหลือ หรือคู่มืออ้างอิง)  การแก้ปัญหา