หมายเลข ID หัวข้อ : 00232981 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020

อุปกรณ์สตรีมมิ่ง

  • รูปด้านล่างเป็นตัวอย่างของการเชื่อมต่อโดยใช้เครื่อง Chromecast รุ่นที่ 3
  • Chromecast และ Chromecast Ultra ต้องใช้กับทีวีที่มีพอร์ต HDMI ระบบ Wi-Fi และเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์มือถือ ที่ใช้งานร่วมกันได้ (Android, iOS, Windows หรือ Mac OS)
  • การมีให้ใช้งาน และการทำงานของฟีเจอร์และบริการต่างๆ จะขึ้นอยู่กับ แอปพลิเคชัน- อุปกรณ์- และเครือข่าย และอาจจะไม่มีให้ครบทุกพื้นที่ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมจะมีอยู่ที่ ศูนย์ให้ความช่วยเหลือของ Chromecast
  • จะต้องมีการสมัครสมาชิก เพื่อที่จะเข้าไปดูในบางเนื้อหา การแสดงผลหน้าจอโทรศัพท์สมาร์ทโฟนบนทีวี (Casting) จะปรับให้เหมาะกับบางบริการเท่านั้น บริการและเนื้อหาที่มีให้ จะแปรผันไปตามประเทศ อาจจะมีการเพิ่มเติมใน ข้อตกลง เงื่อนไข และ/หรือค่าบริการได้
  • ประสิทธิภาพของบางฟีเจอร์ บริการ และ แอปพลิเคชัน ของ Chromecast จะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ท่านใช้กับ Chromecast และ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของท่าน
  • Chromecast ทำงานได้กับแอป ที่ใช้ Cast ได้ ท่านสามารถตรวจเช็ครายการของแอปที่ใช้ร่วมกันได้ และพาร์ทเนอร์ได้ ที่นี่

  ขั้นตอนที่ 1: ทำการเชื่อมต่อ

  ผังแสดงการเชื่อมต่อของอุปกรณ์การสตรีม (HDMI)
  • สายเคเบิล HDMI
  1. เชื่อมต่ออุปกรณ์สำหรับแสดงผลบนหน้าจอทีวีของท่านเข้ากับทีวี จากนั้นเชื่อมต่อสายไฟแบบ USB เข้ากับเครื่อง Chromecast ของท่าน จากนั้นเสียบปลายอีกด้านหนึ่งของสายไฟ USB เข้ากับพอร์ต USB ที่ว่างอยู่ของทีวีของท่าน หรือ เสียบเข้ากับ ตัวอะแดปเตอร์จ่ายไฟ ที่ท่านจะเสียบเข้ากับเต้ารับไฟ
   หมายเหตุ: ให้ใช้แต่ตัว อะแดปเตอร์ AC ที่จัดมาให้เท่านั้น
  2. ถ้าต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Chromecast และ อุปกรณ์มือถือ หรือเครื่องแท็บเล็ต ที่ท่านจะใช้ในการเซ็ตอัป Chromecast ที่ทั้งสองอยู่ในระบบ Wi-Fi เดียวกัน
  3. ใน อุปกรณ์มือถือหรือเครื่องแท็บเล็ตของท่าน ให้ดาวน์โหลดแอป Google Home
  4. ทำการเซ็ตอัป Chromecast ดังตาม ขั้นตอนต่อไปนี้
  5. การแสดงคอนเทนท์บนหน้าจอโทรศัพท์สมาร์ทโฟนบนทีวี เรียนรู้วิธีการ การแสดงจากหน้าจอ Chrome ไปยังทีวีของท่าน หรือ การแสดงจากหน้าจอแอปที่ใช้ Chromecast ได้ไปให้กับทีวีของท่าน
  กรุณาแต่สาย HDMI ที่ได้รับการรับรอง ที่มีโลโก้ HDMI

  ขั้นตอนที่ 2: การเซ็ตอัปทีวี

  1. หลังทำการเชื่อมต่อ ให้เปิดทีวีขึ้นมา
  2. กดที่ปุ่ม (Input) ซ้ำๆ เพื่อเลือกอินพุตไปที่ อุปกรณ์การสตรีมที่เชื่อมต่ออยู่


  การแก้ปัญหา