หมายเลข ID หัวข้อ : 00204362 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2021

ซอฟต์แวร์ของ กล้องถ่ายภาพ/กล้องถ่ายภาพวิดีโอ ที่บริการดาวน์โหลดได้หยุดให้บริการไปแล้ว

    ซอฟต์แวร์อย่างเช่น Image Data Converter, Picture Motion Browser (PMB), Wireless Auto Import, และ Remote Camera Control ได้ยุติการให้บริการดาวน์โหลดไปแล้ว

    ให้อ้างอิงกับ หน้าเว็ป ต่อไปนี้สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ของกล้องที่บริการดาวน์โหลดได้มีการยุติลงไปแล้ว และซอฟต์แวร์ทดแทนที่มีให้