หมายเลข ID หัวข้อ : 00231051 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/08/2019

การดูภาพยนตร์ 3D ใน Android TV ของท่าน

  ท่านสามารถจะทำการตรวจเช็ครายละเอียดคำสั่งต่าง ๆ ตามที่มีในวิดีโอต่อไปนี้ได้ (วิดีโอนี้ใช้ KJ-43X8500C เป็นตัวอย่างประกอบ)

  • VIDEO: การเตรียมแว่นตา 3D การลงทะเบียนแว่นตา Active 3D การรับชมทีวีในแบบ 3D และการเปลี่ยนแบตเตอรี่

   

   

  ก่อนที่ท่านจะเริ่ม

  เพื่อจะได้เพลิดเพลินกับภาพยนตร์ 3D บน Android TV ของท่าน จำเป็นต้องมีในสิ่งต่อไปนี้:

  • Android TV ที่รองรับฟอร์แมท 3D ได้
   • >ถ้าท่านมี 4K TV สัญญาณ 3D จะไม่แสดงออกมา ถ้าหากทีวีของท่านรับสัญญาณ 4K
  • แผ่น 3D Blu-ray หรือ คอนเทนท์ที่เป็น 3D
  • แว่นตา 3D ที่ใช้งานด้วยกันได้
   • แว่น 3D แบบ Passive หรือ Active (อะไรคือความแตกต่าง?)
   • ตรวจเช็คดูคู่มือทีวีของท่าน เพื่อตรวจสอบดูว่ามีแว่นตาให้มาด้วยหรือไม่ หรือสามารถจัดซื้อเป็นอุปกรณ์เสริมตัวเลือกได้

   

  การจัดเตรียมแว่นตา 3D

  • สำหรับรุ่นที่รองรับแว่นตา Passive 3D
   ท่านสามารถจะเพลิดเพลินกับคอนเทนท์ 3D ได้โดยเพียงการสวมแว่นตานี้เท่านั้น

  • >สำหรับรุ่นที่รองรับแว่นตา Active 3D

   เมื่อใช้แว่นตา 3D ในครั้งแรก จะต้องทำ การลงทะเบียนแว่นตา Active 3D นี้กับทีวีก่อน ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้.
   หมายเหตุ: เมื่อการลงทะเบียนเสร็จสิ้น ท่านสามารถจะเพลิดเพลินกับคอนเทนท์ 3D ของท่านได้ โดยการเปิดเพาเวอร์ของแว่นตาของท่าน

  1. ถอดแผ่นฉนวนของแบตเตอรี่ออกจากแว่นตา

   ถอดแผ่นฉนวนของแบตเตอรี่ออก

  2. ถือแว่นตาไว้ในระยะ 50 ซม.(1.6 ฟุต) จากทีวี
  3. กดค้างที่ปุ่ม/ตัวแสดงสถานะ ปุ่ม Power(Power) บนแว่นตาไว้นาน 2 วินาที

   ถือแว่นตาไว้ในระยะ 50 ซม.(1.6 ฟุต)

  4. แว่นตาจะเปิดขึ้นมา และการลงทะเบียนจะเริ่มต้นขึ้น ปุ่ม/ตัวแสดงสถานะ ปุ่ม Power(Power) จะกะพริบเป็นสีเขียวและสีเหลืองในระหว่างการลงทะเบียน
  5. เมื่อการลงทะเบียนเสร็จสิ้นจะมีข้อความแสดงขึ้นมาในจอทีวีนาน 5 วินาที และปุ่ม/ตัวแสดงสถานะ ปุ่ม Power(Power) จะติดสว่างเป็นสีเขียวนาน 3 วินาที

   

  การดูภาพยนตร์ 3D

  ในตอนนี้ท่านได้ตรวจเช็คการตั้งค่าต่างๆ แล้ว ท่านก็สามารถจะเพลิดเพลินกับภาพยนตร์ 3D ของท่านได้แล้ว!

  1. เล่นคอนเทนท์ 3D ในทีวี
  2. ใส่แว่นตา 3D
   • ถ้าหากท่านมีแว่นตา Passive 3D ก็เพียงแต่สวมแว่นตาเข้าไป
   • ถ้าหากท่านมีแว่นตา Active 3D ให้เปิดเพาเวอร์ และก็พร้อมที่จะใช้งานได้แล้ว

  การแก้ปัญหา

  หมายเหตุ: ขั้นตอนต่างๆ อาจจะแตกต่างกันได้ตามระบบปฏิบัติการ Android ของท่าน ตรวจเช็คกับคู่มือของเครื่องถ้าหากต้องใช้คำสั่งเฉพาะรุ่นในขั้นตอนใดๆ

  • ถ้าหากภาพไม่แสดงเป็น 3D ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้:
   1. บนตัวรีโมทคอนโทรลของทีวีของท่าน กดที่ปุ่ม ACTION MENU
   2. เลือกที่ 3D
   3. เลือกโหมดแสดง 3D ที่เหมาะสมกับภาพยนตร์นั้น
    • ท่านอาจจะไม่สามารถเลือก 3D (Side by Side) หรือ 3D (Over-Under) ได้ขึ้นอยู่กับสัญญาณหรือฟอร์แมทที่ป้อนเข้ามา
  • ถ้าหากท่านมีแว่นตา Active 3D ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้:
   • เมื่อระดับของแบตเตอรี่มีเหลืออยู่ต่ำ ปุ่มหรือตัวแสดงสถานะเพาเวอร์จะกะพริบเป็นสีเขียว 3 ครั้งในทุกๆ 2 วินาที ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ ถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้น
   • ถ้าหากภาพ 3D ไม่เสถียร อาจจะมาจากการรบกวนของคลื่นวิทยุระหว่างแว่นตา Active 3D และ อุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ ที่อยู่ใกล้ เพื่อทำให้สถานการณ์ให้ดีขึ้น ให้ลองทำการปิดอุปกรณ์ไร้สายอันอื่น หรือนำออกไปให้ห่างจากทีวี และแว่นตา Active 3D นั้น
   • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าท่านได้ตั้ง Bluetooth settings ในทีวีของท่านแล้ว

    ทำตามขั้นตอนเหล่านี้สำหรับ Android 6.0 Marshmallow OS:

    1. กดที่ปุ่ม HOME
    2. เลือกที่Settings
    3. เลือกที่ Network & Accessories
    4. ในกลุ่มของ Network & Accessories เลือกที่ Bluetooth settings
    5. ใน Bluetooth settingsเลือกที่ Bluetooth

     วิธีการเปิด Bluetooth settings ใน Android 6.0 Marshmallow

    6. เลือกที่ On
  • ตรวจเช็คดูว่าทีวีของท่านรองรับการแสดงแบบ 3D ได้หรือไม่

   ทำตามขั้นตอนเหล่านี้สำหรับ Android 6.0 Marshmallow OS:

   1. บนตัวรีโมทคอนโทรลของทีวีของท่าน กดที่ปุ่ม HOME .
   2. เลือกที่Settings
   3. เลือกที่ Picture & Display
   4. ใน Picture & Displayเลือกที่ 3D settings

    การตั้งค่า 3D ของ Android TV

   5. เลือกที่ 3D Display
   6. เลือกที่On.
  • ถ้าหากท่านมี เครื่องเล่น Sony Blu-ray Disc™ ที่เล่น 3D ได้ ให้ตรวจเช็คดูที่ 3D Output Setting:
   1. กดที่ปุ่ม HOME
   2. เลือกที่ Setup
   3. เลือกไปที่ Screen Settings
   4. เลือกที่ 3D Output Setting
   5. เลือกที่ Auto
    • ท่านไม่สามารถดูภาพนิ่ง 3D ที่ถ่ายจากกล้อง และใช้ไฟล์ฟอร์แมท .mpo ใน Android TV ที่ใช้ 3D ได้
  • ตรวจเช็คดูว่า ทีวีของท่านรองรับสัญญาณเอาท์พุท 3D ของอุปกรณ์ที่ให้สัญญาณออกมาได้หรือไม่
   1. กดที่ปุ่ม HOME
   2. เลือกที่Settings
   3. เลือกที่ TV
   4. เลือกที่ Picture & Display
   5. เลือกที่ 3D settings
   6. เลือกที่ 3D signal notification
   7. ใน 3D signal notification, เลือกที่ On
    • เมื่อทีวีของท่านรองรับคอนเทนท์ 3D ได้แล้ว จะมีข้อความ 3D signal has been detectedแสดงขึ้นมา
  • วิธีการอื่นที่จะตรวจดูว่า ทีวีของท่านรองรับสัญญาณ 3D ที่มาจากอุปกรณ์ให้สัญญาณออกมาได้หรือไม่:
   1. กดที่ปุ่ม HOME
   2. เลือกที่Settings
   3. เลือกที่ TV
   4. เลือกที่ Picture & Display
   5. เลือกที่ 3D settings
   6. เลือกที่ 3D display
    • On จะแสดงใต้ 3D display ถ้าหากภาพยนตร์นั้นเป็นฟอร์แมท 3D

   

  ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง