หมายเลข ID หัวข้อ : 00136737 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/05/2021

รูปแบบไฟล์อะไรบ้างที่รองรับได้กับอปเครื่องเล่นมีเดีย (Media Player) (อัลบั้ม (Album), เพลง (Music), และ วีดีโอ (Video)) ?

มีบางภาพ บางเพลง หรือบางเนื้อหาของวิดีโอบนในเครือข่ายในบ้านของฉันหรืออุปกรณ์ USB ไม่สามารถจะเล่นได้

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้จะใช้ รูปแบบไฟล์ที่รองรับได้จากแอปพลิเคชันเวอร์ชันที่ติดตั้งมาให้ในทีวี สำหรับ รูปแบบไฟล์ที่รองรับได้โดย แอปพลิเคชัน เครื่องเล่นมีเดีย (Media Player) ที่ ดาวน์โหลดจาก App Store ให้อ้างอิงกับหัวข้อ รูปแบบไฟล์อะไรบ้างที่รองรับได้โดย เครื่องเล่นมีเดีย (Media Player) จาก App Store? .

  กรุณาอ้างอิงกับ ฟอร์แมทและไฟล์ที่รองรับได้ ใน คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide) โดยทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

  1. อ้างอิงกับ คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide) ของทีวีของท่าน
   • เพื่อจะตรวจเช็คดู  คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide) ในเว็บนี้ ให้เข้าไปที่หน้าผลิตภัณฑ์ของท่าน
    ถ้าต้องการเปิด ให้อ้างอิงกับหัวข้อ ให้เราช่วยหาสิ่งที่ท่านกำลังหา ...คู่มือ เฟิร์มแวร์ ไดรเวอร์ และอีกมากมาย
   • ถ้าต้องการตรวจดูคู่มือให้ความช่วยเหลือในทีวี ให้อ้างอิงกับต่อไปนี้:
    ถ้ารีโมทคอนโทรลทีวีของท่านมีปุ่ม ช่วยเหลือ (Help) กดที่ปุ่ม ช่วยเหลือ (Help) นี้ จากนั้นเลือกที่ คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide) ถ้ารีโมทคอนโทรทีวีของท่านไม่มีปุ่ม ช่วยเหลือ (HELP) ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง
    1. กดที่ปุ่ม โฮม (HOME) บนรีโมทคอนโทรล
    2. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
     • เลือกที่ * แอป (Apps)ช่วยเหลือ (Help)คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide) (Android™ 8.0 หรือที่ใหม่กว่า) *บางรุ่นจะไม่มีไอคอน  สำหรับ แอป (Apps)
     • เลือกที่ ช่วยเหลือ (Help)คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide) (Android 7.0 หรือก่อนหน้า)
  2. เลือกที่ การใช้ทีวีกับ อุปกรณ์อื่น ๆ (Using the TV with Other Devices)
  3. เลือกที่ อุปกรณ์ USB (USB devices)
  4. เลือกที่ ไฟล์และฟอร์แมทที่รองรับได้ (Supported files and formats)
  5. เลือกกลุ่มที่ท่านต้องการจะตรวจเช็ค

  หมายเหตุ:

  • ถ้าหากเนื้อหาไม่สามารถจะเล่นได้ ถึงแม้ว่าไฟล์นั้นมีแสดงรายการอยู่ใน ไฟล์และฟอร์แมทที่รองรับได้ให้ตรวจเช็คดูว่าเนื้อหานั้น มีข้อบกพร่องหรือไม่ โดยการทดสอบการเล่นในเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ท่านอาจจะไม่สามารถทำการเล่นในทีวีได้ ขึ้นอยู่กับไฟล์นั้น ๆ
  • แม้ว่าท่านจะสามารถเล่นฟอร์แมทที่ไม่มีแสดงในรายการของ ไฟล์และฟอร์แมทที่รองรับได้แต่ไม่สามารถรับประกันได้ว่าการทำงานจะเป็นปกติ
  • เนื้อหาต่าง ๆ ที่ใช้ตัว Codec ที่ไม่รองรับ จะไม่สามารถเล่นได้
  • ทีวีW8, X7 และ X74H / X75H ซีรีส์ ไม่รองรับไฟล์ LPCM (เพลง) สำหรับรุ่นอื่น, ไฟล์ LPCM (เพลง) จะรองรับได้เฉพาะเมื่อใช้กับ เครือข่ายในบ้านเท่านั้น
  • เนื้อหา 4K ไม่สามารถจะเล่นได้ในทีวีรุ่นที่เป็น 2K