หมายเลข ID หัวข้อ : 00076713 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/02/2018

ปุ่มต่าง ๆ ในหน้าจอสัมผัสไม่ตอบสนองที่ตำแหน่งที่ถูกต้อง.

  บทความนี้ออกแบบมาเพื่อใช้แก้ปัญหาต่อไปนี้.

  • ถ้าหากรายการเมนูในแผงพาเนลสัมผัส LCD ของกล้องถ่ายภาพวิดีโอไม่ตอบสนองอย่างถูกต้อง.
  • ถ้าหากรายการเมนูในแผงพาเนลสัมผัส LCD ของกล้องถ่ายภาพวิดีโอไม่ตอบสนองใด ๆ เลย.

  ปัญหานี้สามารถจะทำการแก้ไขได้โดยการปรับตั้งที่ LCD touch panel calibration ของกล้องถ่ายภาพวิดีโอ. สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมถึงวิธีการดำเนินการ ปรับตั้งค่าหน้าจอ LCD, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่มาพร้อมกับกล้องถ่ายภาพวิดีโอนั้น.

  หมายเหตุ: แผงพาเนลสัมผัส LCD ไม่สามารถจะทำการปรับค่าได้ถ้าหากไม่ได้ทำการหมุนไว้.

  ถ้าหากปัญหายังคงไม่สามารถแก้ไขได้หลังการปรับค่าแผงพาเนลจอ LCD นี้แล้ว, อาจจะต้องติดต่อขอรับ บริการ.