หมายเลข ID หัวข้อ : 00233170 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/10/2020

ฉันสามารถใช้ แว่นตา 3D ของแบรนด์ใดๆ กับ Sony 3D TV ได้หรือไม่?

    ไม่แนะนำให้ใช้แว่นตาของบริษัทอื่น หรือแว่นตาที่ทำมาสำหรับ 3D TV ของบริษัทอื่น และไม่มีการให้การสนับสนุนในการใช้งานกับเครื่องรับโทรทัศน์ Sony 3D

    แม้ว่าแว่นตาและเครื่องส่งสัญญาณที่จำหน่ายจากผู้ผลิตอื่นจะดูคล้ายกัน การใช้งานของ Sony 3D TV จะรองรับได้เฉพาะแว่นตาและเครื่องส่งสัญญาณ Sony 3D เท่านั้น

    หมายเหตุ: แว่นตา Sony 3D จะหาซื้อเพิ่มเติมได้จาก เว็บไซต์ Sony Store