หมายเลข ID หัวข้อ : 00082979 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/09/2020

วิธีการส่ง รูปภาพและ ภาพยนตร์ MP4 จากกล้อง Handycam ไปให้กับ อุปกรณ์มือถือโดยใช้ One-touch sharing

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ถ้าต้องการดูว่ากล้องที่รองรับได้ กรุณาเข้าไปที่
  https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/iemobile/l/

  ท่านสามารถส่ง รูปภาพไปให้กับ สมาร์ทโฟน NFC (*) ได้โดยการแตะครั้งเดียว โดยไม่ต้องทำ การตั้งค่าที่ยุ่งยาก

  หมายเหตุ: คำอธิบายนี้กล่าวถึง สมาร์ทโฟนเพียงอย่างเดียว แต่ก็สามารถใช้กับ แท็บเล็ตได้ด้วยเช่นกัน

  1. เลือกที่ Settings ใน สมาร์ทโฟน จากนั้นเลือกที่ More... เพื่อดูว่า NFC ได้มีการเปิดไว้แล้ว
   ขั้นตอนนี้จะทำในครั้งแรกเท่านั้น
  2. ใน กล้องบันทึกวิดีโอ ให้เล่น รูปภาพที่จะส่งไปให้ สมาร์ทโฟน
  3. แตะ (N-mark) ของ กล้องบันทึกวิดีโอนี้เข้ากับ (N-mark) ชอง สมาร์ทโฟนของท่าน

   ยกเลิกการตั้งเวลาปิด (Sleep) และการล็อกหน้าจอของ สมาร์ทโฟนไว้ล่วงหน้า

   ตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีเครื่องหมาย N-Mark แสดงบนหน้าจอของ กล้องแล้ว

   ทำการแตะต่อไปอยู่ไม่เคลื่อนไหวจนกระทั่ง "Imaging Edge Mobile (ตัวถัดจาก PlayMemories Mobile)" เริ่มทำงาน (1-2 วินาที)

  4. การ ถ่ายโอน รูปภาพจะเริ่มต้นขึ้น

   รูปภาพที่ ถ่ายโอนมาจะเก็บไว้ใน Gallery/Album ในเครื่อง สมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต Android

  หมายเหตุ:

  • ท่านไม่สามารถ ถ่ายโอน ภาพยนตร์ AVCHD ได้
  • Send to Smartphone ไม่มีเมื่อไม่มีภาพยนตร์ MP4 หรือ รูป ภาพนิ่งเก็บไว้ใน Handycam
  • แอปพลิเคชันนี้ไม่อาจจะรับประกันได้ว่าจะทำงานได้กับ สมาร์ทโฟนและ แท็บเล็ต ทั้งหมดได้
  • ถ้าหากท่านต้องการจะนำเข้า รูปภาพที่เก็บไว้ใน การ์ดหน่วยความจำ ให้เสียบ การ์ดหน่วยความจำนั้นเข้ากับเครื่องนี้ และจากนั้นเลือก การ์ดหน่วยความจำนี้ใน Media Select (รุ่นที่มี หน่วยความจำภายใน)

  คำชี้แนะ:

  • สำหรับ OS ที่รองรับได้ล่าสุด ให้อ้างอิงกับหน้า ดาวน์โหลดของ Imaging Edge Mobile