หมายเลข ID หัวข้อ : 00068689 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/11/2014

กล้องหยุดการบันทึกลงไปเอง.

กล้องหยุดการบันทึกลงระหว่างการบันทึก.

  กล้องจะหยุดการบันทึกลงไป เนื่องจาก เหตุผลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

  • แบตเตอรี่ของกล้องหมดกำลังไฟ.
  • หน่วยความจำของกล้องเต็ม.
  • เกินเวลาสำหรับการบันทึกสูงสุดแล้ว.
  • หมายเหตุ: เวลาการบันทึกสูงสุดจะประมาณ 13 ชั่วโมง. แต่รุ่น HDR-AS จะมีโหมดการบันทึกแบบ SSLOW และ SLOW. สำหรับรุ่นต่าง ๆ เหล่านี้, เวลาการบันทึกจะถูกลดลงไปประมาณ 3 ชั่วโมง สำหรับโหมดการบันทึกแบบ SSLOW และประมาณ 6.5 ชั่วโมง สำหรับโหมดการบันทึกแบบ SLOW.

  เมื่ออุณหภูมิภายในตัวกล้องเพิ่มสูงขึ้น ภายหลังการบันทึกอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน, กล้องนี้ อาจจะมีการปิดตัวเองลงไปโดยอัตโนมัติ. ถ้าหากเรื่องนี้เกิดขึ้น, ให้ทิ้งกล้องนั้นให้ปิดไว้จนกระทั่งเย็นตัวลง. กระบวนการนี้อาจจะใช้เวลาหลายนาที, ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแวดล้อม. เพื่อเป็นการป้องกันการมีความร้อนสูงเกิน, ให้หลีกเลี่ยงไม่วางกล้องไว้ในที่โดนแสงแดดโดยตรง และให้ปิดเครื่องไว้เมื่อไม่ได้ใช้งาน.