หมายเลข ID หัวข้อ : 00068672 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/01/2015

ฉันไม่สามารถทำการโอนย้ายภาพยนตร์ MP4 แบบไร้สายจากกล้องไปให้กับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือเครื่องแทปเล็ตด้วย PlayMemories Mobile.

ไม่สามารถทำการโอนย้ายภาพยนตร์ MP4 แบบไร้สายจากกล้องไปให้กับโทรศัพท์หรือเครื่องแทปเล็ตด้วย PlayMemories Mobile.

    กล้องนี้จะทำงานได้กับ ซอฟต์แวร์ PlayMemories™ Mobile เวอร์ชั่น 3.3 หรือที่ใหม่กว่า. ตรวจสอบให้มั่นใจว่า ได้มีการติดตั้งเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดของซอฟต์แวร์นี้เข้าไปในโทรศัพท์หรือเครื่องแทปเล็ตนั้นแล้ว.  ขึ้นอยู่กับระบบปฎิบัติการของโทรศัพท์ของท่าน, ซอฟต์แวร์นี้สามารถจะทำการดาวน์โหลดมาติดตั้งได้ฟรีจาก Apple® Store หรือ Google Play™ Store.

    หมายเหตุ:

    • PlayMemories Mobile รองรับการใช้งานกับ ระบบปฎิบัติการที่เป็น Android™ 2.3-4.4 และ iOS® 4.3-7.0.
    • PlayMemories Mobile ไม่มีการรับประกันว่าจะทำงานได้เป็นปกติกับโทรศัพท์และแทปเล็ตต่าง ๆ ได้ครบทั้งหมด.