หมายเลข ID หัวข้อ : 00201542 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2021

วิธีการนำเข้าภาพยนตร์ด้วยซอฟต์แวร์ Apple iMovie.

  ท่านสามารถดูและแก้ไขภาพยนตร์ของท่านได้โดยใช้ iMovie. ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้.

  ข้อสำคัญ:

  • ถ้าต้องการนำเข้าวิดีโอความคมชัดระดับมาตรฐาน จำเป็นต้องใช้ iMovie '07 หรือที่ใหม่กว่า. อย่างไรก็ตาม ถ้าหากต้องการนำเข้าวิดีโอความคมชัดสูง อย่างเช่่่น AVCHD จำเป็นต้องใช้ iMovie '08 หรือที่ใหม่กว่า.
  • สำหรับวิดีโอ AVCHD เครื่องคอมพิวเตอร์ Macintosh จำเป็นต้องใช้โปรเซสเซอร์ที่เป็น Intel Core Duo หรือที่ดีกว่า.
  • ถ้าหากต้องการข้อมูลเฉพาะรุ่นเพื่อใช้ในขั้นตอนในการแก้ปัญหานี้ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น.
  1. เชื่อมต่อกล้องเข้ากับพอร์ต USB ของเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง.

   หมายเหตุ: ถ้าหากซอฟต์แวร์ iPhoto เริ่มทำงานขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติ ให้ปิดลงไปก่อน.

  2. เปิดซอฟต์แวร์ iMovie จากDock หรือใน Finder Bar, เลือกที่ Go และจากนั้นไปที่ Applications. iMovie จะมีแสดงเป็นไอคอนในหน้าต่างของ Applications นี้.
   iMovie
  3. ในหน้าต่างของ iMovie, คลิกที่ File และจากนั้น Import from Camera.
  4. ใช้หนึ่งในวิธีการด้านล่างเพื่อทำการนำเข้าวิดีโอต่าง ๆ .
   • ถ้าต้องการนำเข้าวิดีโอต่าง ๆทั้งหมด:
    1. ที่มุมล่างซ้าย, คลิกที่ Automatic.
    2. ที่มุมล่างขวา คลิกที่ปุ่ม Import All.
   • Automatic/Import All

   • ถ้าต้องการนำเข้าเฉพาะบางวิดีโอ:
    1. ที่มุมล่างซ้าย, คลิกที่ Manual.
    2. ในไอคอนรูปภาพที่แสดงนั้น คลิกเพื่อเลือกกล่องของวิดีโอที่ท่านต้องการจะนำเข้า.
    3. ที่มุมล่างขวา คลิกที่ปุ่ม Import Checked.

    Manual/Import Checked

  5. เลือกตำแหน่งที่จะเก็บวิดีโอต่าง ๆ นั้นไว้.
  6. ในส่วนของ Create New Event, ให้พิมพ์ชื่อของวิดีโอต่าง ๆ นั้น.
  7. คลิกที่ปุ่ม OK.

   หมายเหตุ: ในตอนนี้วิดีโอต่าง ๆ นั้นจะเริ่มต้นทำการคัดลอกไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์. จะมีกล่องไดอะล็อก Import complete แสดงขึ้นมาเมื่อการนำเข้าเสร็จสิ้น.

  8. ในกล่องไดอะล็อกของ Import complete , ให้คลิกที่ปุ่ม OK .

   หมายเหตุ:

   • สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขวิดีโอ ให้อ้างอิงกับตัวเลือก iMovie Help.
   • ถ้าหากซอฟต์แวร์ iMovie ไม่สามารถนำเข้าวิดีโอต่าง ๆ ได้ ให้ดูที่  เว็บ ไซต์ Apple สำหรับการอัปเดตใด ๆ ของซอฟต์แวร์ปัจจุบัน ของ iMovie.