หมายเลข ID หัวข้อ : 00200184 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/06/2020

วิธีการดูภาพยนตร์ที่เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ USB external HDD โดยฟังก์ชัน Direct Copy ในทีวี.

  เลือกวิธีการเล่นกลับ(Playback Method)ของท่าน

  เพื่อทำการเล่นกลับภาพยนตร์ที่เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์:

  รูปภาพประกอบ

  1. เชื่อมต่อกล้องถ่ายภาพวิดีโอเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ เขียนกลับภาพยนตร์ไปให้กับกล้องถ่ายภาพวิดีโอโดยใช้ซอฟต์แวร์ PlayMemories Home.

   หมายเหตุ: เฉพาะภาพยนตร์ AVCHD, MP4 และ XAVC S เท่านั้นที่สามารถเขียนกลับไปได้.

  2. เชื่อมต่อกล้องถ่ายภาพวิดีโอไปที่ทีวี โดยใช้สาย HDMI.

  เพื่อทำการเล่นกลับภาพยนตร์ที่เก็บเอาไว้ในสื่อสำหรับบันทึกภายนอก:
  (เฉพาะรุ่นที่มีฟังก์ชัน Direct Copy เท่านั้น)

  รูปภาพประกอบ

  1. เชื่อมต่อกล้องภ่ายภาพวิดีโอเข้ากับสื่อสำหรับบันทึกภายนอกด้วยสาย USB.

   หมายเหตุ:

   • จำเป็นต้องใช้ สาย VMC-UAM1 USB Adapter (มีแยกจำหน่ายให้ต่างหาก) ถ้าหากสาย USB Adapter ไม่มีมาให้พร้อมกับกล้องถ่ายภาพวิดีโอของท่าน.
   • ใช้ VMC-UAM2 (มีแยกจำหน่ายให้ต่างหาก) ถ้าหากกล้องถ่ายภาพวิดีโอของท่านมีขั้วแบบมัลติ(Multi Terminal).

  • เชื่อมต่อกล้องถ่ายภาพวิดีโอเข้ากับทีวี.

  • เลือกที่ตัวเลือก Play without copying. หมายเหตุ:
   • จ่ายกำลังไฟให้กับกล้องถ่ายภาพวิดีโอนั้นโดยใช้ตัว AC Adaptor.
   • กล้องถ่ายภาพวิดีโอบางตัวอาจจะใช้งานไม่ได้กับฟังก์ชัน เล่นโดยไม่มีการคัดลอก(Play without copying) เมื่อเชื่อมต่อกับ HDD ภายนอก.